r n Li IV- CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 35 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. brengen. In Dordt kreeg Ajax I vrij onverwacht nul op het request.* Het schijnt.dat het enthu- siasme der Merwe-stedelingen zoo enorm was, dat onze voorhoede aan het eind van den strijd even ver was als aan 't begin. De beroemde productivi teit was dus ook in deze match zoek, en indien we de diverse reporters moeten gelooven, was het steeds falende schot onzer voorhoede de oorzaak, dat goed werk in het veld onbeloond bleef. Overigens schijnt het ér stevig toegegaan te zijn, en het Dordtsche publiek heeft als van ouds zijn hatelijkheid flink botgevierd. Onze reserves brachten Blauw Wit 2 een be sliste nederlaag toe. Bepaald interessant was de wedstrijd niet. Ons tweede elftal is in zijn oogen- blikkelijke formatie op geen stukken na het vroegere kampioensteam. Geen spoor van het vroegere attractioneele voetbal van Ajax 2. Er zitten nochtans in het elftal zeer goede spelers, die men zóó zou overplaatsen in het eerste, indien dit noodig mocht blijken. Geudeker's kijk op through pass is heel aardig en hij verstaat het, goals te maken. Vunderink is een stevige, blonde knaap, die zijn wég wel zal vinden in het voetbal-ondermaansche Voor de achterhoede kunnen we geen onverdeelde bewondering hebben. Prins speelt forsch, maar op zijn eentje. Trouwens qua geheelzal het elftal zich nog terdege moeten inspelen. In de goal deed Reusenaar af en toe goed werk en indien hij wat meer gewend zal zijn aan de achterspelers, zal hij een goed doelman kunnen worden. Inmiddels boekte Ajax II een stevige over winning, hetgeen qua resultaat dus reden tot verheugenis geeft. Onze derde-elftallers vermochten het niet tot een zege te brengen. Dat viel wel tegen. Het elftal heeft toch tal van goede voetballers en er is geen twijfel, of er komen overwinningen Spoedig hopen wij ons derdeeens aan het. werk te zien en dan van de prestaties van dit team uitvoeriger te rapporteeren. Zondag 10 October 1920 Ajax I—H.V.V. 2-1. 't (iooi II—Ajax II 4-4. Amstel II—Ajax III 0-1. Het Haagsche geel-zwart werkt magnetisch op het Amsterdamsche publiek. Jn duizentallen kwamen de kijklustigen opzetten om den strijd van ons eerste elftal tegen de beruchte Leeuwen van Wassenaar te zien en zij hebben gelijk gehad want evenals bij vorige ontmoetingen is ook thans weder uitstekend voetbal ten beste gegeven Gedurende de eerste helft waren de Hagenaars overwegend sterker. De aanvallen van het Kessler-trio waren een voortdurende bedreiging voor Boertjes-doel, die echter opnieuw blijken gaf van goede capaciteiten en zijn doel alleszins verdienstelijk heeft verdedigd Het eerste doelpurt ontstond uit een scrimmage voor doel, waarbij Mac. Neill den bal niet behoorlijk wegwerkte. Gevolg een onhoudbare kogel. De geelzwarten kwamen daarna overdonderend opzetten en tot de rust hebben zij vrijwel het spel behéerscht. Hoewel het doelpunt door Dé Kessler gemaakt door offside geannuleerd had behooren te worden, kwam den Haagschen spelers, objectief gesproken, méér dan dat ééne puntje toe. Onnoemlijk veel kansen wisten de heeren echter (gelukkig!!) te verknoeien en dank zij verder de Boer's activiteit bleef het tot rust ii. Na de thee waren de bordjes echter verhangen. Tot onze vreugde kwamen nu ook de Ajacieden los en juist daardoor werden beide ploegen gé- dwongen zich tot het uiterste te geven. Fameuze staaltjes voetbal waren herhaaldelijk aan de orde en de wijze, waarop Ajax het tweede en winnende punt maakte was eenvoudig ,,af". Voortdurend trachtte H.V.V. door wiskundig juist toegepast through pass-systeem de situatie te redden,- maar Joop Pelser was op zijn post en verdeelde de bewaking van de gevaarlijke heeren dusdanig, dat de kans öp doelpunten voor hen tot een minimum beperkt bleef Onder groote spanning kwam het einde en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3