5^ NO. 5. VRIJDAG 15 OCTOBER 1920. 4QE JAARGANG. I Clubavonden. I A.s. Vrijdag en d.o v. avonden bijeenkomst bovenzaal Café de Bisschop,.Dam, alhier. Komt allen op en maakt het gezellig Dispensatie. I I Mixeö-Pickles. W »7a1 iU4l\M V* IM Ml Het Ajax-Bestuur maakt nieuwe leden er op attent, dat men, indien men voorheen voor een andere ver- eeniging gespeeld heeft en men thans voor Ajaxzal uitkomen, hiervoor aan den N. V. B. en A. V. B. dispensatie moet vragen. Indien men dit verzuimt en Ajax de dupe wordt van dit verzuim, zal het Ajax- Bestuur niet nalaten de eventueele overtreders van deze bepaling ter verantwoording te roepen. Het Ajax-Bestuur. V. Hoofdstedelijke cyclus. Daar is Blauw-Wit. Het Zebra-paardjeDat thans voortdraaft in vroolijken galop naar de competitioneele eindstreep, hopend de race te winnen, al is de run nog lang. Erg lang. Tal van hindernissen moeten nog genomen. De weg gaat door het Haagsche leeuwenhol. De zwarte steppen van Houtrust dreigen. In de vlakte van Watergraaf is het kwaad vechten. Maar toch beginnen we in Mokum al érg op het blauw-witte viervoetertje te letten Daar is Spartaan. Die na jarenlang vettigheid \^an de Polder gesmaakt te hebben, thans de nattigheid voelt van de Westelijke Eerste klas. Hetgeen niet meevalt. De droom van den roodgebroekteh voorzitter der Haarlemmerbuurters is nog geen werkelijkheid. Daar is A F. C. De familie van Schecpens-Prent-van Gessel. Verdreven uit Hoeve Goed Genoeg. Door de bouwcommissie uit hun home gezet, als zoovele arme stervelingen in dezen tijd Uit hunne huiskens. En dan drie klappen op de broek! Driemaal nul op het rekest. De oude Meerbe- woners beleven geen hoopvolle dagen. Daar is V.V.A. Het dartele rood-zwarte goedje. Zóó ongemerkt de boterafdeeling ingezeuld.. Waar zijn nu de Koopmannetjes van weleer? Zoo'n ouderwetsch stuk „muur" konden de kinderen van Verwoerd best gebruiken. Daar is Ajax. Ons eigenste Ajax. Onze trots en onze hoop. Eiken Zondag weer reserveeren we de grootste helft van den dag aan onze roodwitteclub. Twee victories, een draw en 'n strop in Dordt Zoover zijn we vandaag. Zullen we ernstig meedoen Zullen we 11 Neen, zooals onze Pelserianen Zondag j.l. tegen H. V. V. speelden, hebben we, ondanks de over winning, geen groote illussies,maar we hopen van harte »geerne« er glad naast te zijn.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1