Prijsraaösels. 1 -Z! 32 CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX Daar de wedstrijd A.F.CAjax om den Schel- tema beker half vier zal beginnen, begeven wij ons naar de tribune. Zoodra de match geëindigd is, en wij ons naar buiten begeven is het eerste, dat de aandacht vraagt; staan die jongens daar nu nog?" Hangend en leunend of zittend kijken zij met groote oogen door de hekken, of zij hèm nog niet zien. Eindelijk arriveeren er eenige spelers en ontwaren zij ook hun „Jen. ,,Kijk ie driftig loupe met die andre snuiters, je ken ^ien dat ie de smöur in het. .,Se motten ook altijd hém hebbe, die kifters ,,Sou het al tijd wese om te ete?" Plotseling roept een hunner: .,Me raoie op, en, Wie. der bij is, fraogt aan Jen hoe laot 't is." ,,Hein is het slachtotfer en stapt met een wijfelenden tred naar een drietal heeren toe, waar van Jan in het midden loopt. Als een kat, welke op het moment st'aat, de prooi te bespringen, komt ons „Heintje" op hem af en vraagt, zijn pet met duikerklep even aan rakende: „Menheir weit U ouk hoe laot 't is?" Kwart over zes" antwoordt onze rechtsbuiten en loopt door. Hein rent naar zijn kameraden, welke met arendsoogen zijn terugkomst afwachten. ,,Wat sei ie? Het ie nog gesprouke ofer Ant- werrepe ,,Nah, das ouk wat fijns. Ik froeg 'em toch hoe laot 't was?" ,,Hij is rèuze jovel gekleeid, een paor laoge bruine schoenen met fan die puntneuseje ken eigenlijk niet denken dat ie daormeei (met die beenen, bedoelt Hein) sulke toffe kooltjes kan maoken 1" „As ik ou'er ben gao ik ouk in Aojax „Ojao, hij sei dat 't kwart ofer ses was, dus jongens naar huis." Na dit gezegde wandelen de jongens na^ar huis, druk pratende en schreeuwende over onze JAN," wien momenteel zoo vele onware beschuldigen naar het hoofd worden geslingerd! TITI. IV. Men zegt in de kleedkamers dat we Zondag tegen V. O. C. reuze- publiek" gehad hebben, dat de dikste recette, welke wij ooit gehad hebben tijdens een competitiewedstrijd liefst met fóoo is geklopt, dat het er blijkbaar niet op aankomt of er meer of minder eerste klassers in Amsterdam spelen, dat wij namelijk Zondag j.l. drie eerste klasse wedstrijden in dé hoofdstad hadden w o. twee belangrijke derbeys, dat Jan Publiek ons dus goedgezind blijft, dat de veteranen vóór Ajax-H. V. V. hun hart kunnen op halen in een vriendschappelijk partijtje Ajax ruine-Bat. Petr. M. uit den Haag, dat deze elftallen telken jaren twee leuke wedstrijden, één in den Haag en één in A'dam spelen, dat de adspiranten, welke het vorige jaar het kampioenschap wonnen a.s. Zondag 10 Oct. vóór Ajax-H. V. V. hunne medailles om I uur op de borst gespeld krijgen, dat de Voorzitter, welke er prijs op gesteld heeft, de medailles persoonlijk uit te reiken, den adspirant leden uitnoodigt orn i uur in het Bestuurshuisje aanwezig te zijn. Praatjesmaker. vk. f* Uitslag Prijsraadsel Spartaan-Ajax Slechts één inzender, n.l. ons werkend lid, de Heer F. Meier Nolte, heeft het juiste resultaat van dezen competitiewedstrijd voorspeld. Opge- valleu is ons, dat slechts één enkele inzender een nederlaag voor Ajax voorspelde en behalve enkele vooruitziende geesten met een gelijk spel, alle inzenders het op Ajax hielden. Vooral voor 2 I of 3 1 bestond groote liefhebberij en onder de oplossingen bevinden zich ook 4- 2 en 3O overwinningen voor ons eerste elftal. Doch zooals reeds hierboven gezegd, slechts een oplossing was precies juist. Wij zullen den Heer Meier Nolte, den hem toegedachten prijs doen toekomen. In een onzer volgende nummers zal opnieuw een prijsvraag worden opgenomen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8