r 30 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zijn het geen mannen en jongens om te vertroetelen altijd voor een aanvallige juffrouw als Fortuna zijn moet? Aanschouwt zelve deze elf ridders. Kijk naar Boertje, de baby van de ploeg met blozende koontjes en kuiltjes (geen groeven, maar échte kuiltjes) er in. Aanschouwt Fons en je krijgt een gevoel van degelijkheid. Je improviseert je iets zwaars als een bloedechte havanna-peuk, waar boksers en anti-woekers en de geheele van Woustraatsche fantasie» en idioterie het tegen afleggen moeten. Kijk naar Frans, met z'n degelijk kuitwerk, z'n pompeuse kuif. Ziet hem springen naar en naast den bal en ge ziet de Jaz in de perfectie en plein-air uitvoeren. Kijk Henk Hordijk, de voetbal-acrobaat, de equilibrist, wiens spel smeuig en soepel is als snarenmuziek en kijk naar kapitein Joop wiens spel me altijd herinnert aan oude bourgogne. En dan André, unne schoonheid van 'n kerel zulle en dansttt! stillekens effen! Effen kijkende rechter-wing van Ajax en van,'t Nederlandsch Elftal, m'n beste vrienden meneeren! Trouwens de heele pers is gek op hen en zij op de pers. Zondag zei v. Dort nog tegen me: „Pang, jij en al je rechtschapen pers broederen, jullie bent me dierbaar en als ik nog eens naar Antwerpen ga, dan gaan we samen aan den zwier. Nu gingen we alleen en jullie gingen alleen en Kips ging alleen en Tim mermans ging'alleen en als wê dan samengaan, dan is 't all right en dan winnen we van België en van Spanje en verliezen we van Luxemburg. Daar ga ik accoord mee, zei de flegmatieke de Natris en bestelde de groeten aan Meerum en Blöte. Maar 't zijn niet alleen onze laatste internationals, (we hebben er nu al vijf in de ploeg!) Ook Broekie is een knaap die er zijn mag, een Adonis in z'n soort en daarbij sympathiek en beschei den. In 't geheel niet luimig en onbillijk, tegen z'n clubgenooten bewaar me! Broekie is als een lam, behalve voor z'n tegen standers. Als ie kwaad wordt nou dan dondrt hij er op in, einfach kolossal! En dan Heintje, kleine Cohn met de fox-trot-beenen, die magnetisch contact, tusschen z'n groote teen en den bal bewerkstelligt en last not least Wim Gupffert met z'n wel gecultiveerde deelen en z'n correcte slingergebaren, niet waar, is 't geen prachtkerel, en zijn 't niet allen weergalooze mannen en knapen die in staat moeten zijn, Fortuna's gunst te verwerven? Aldus Ajax, tijg ter minne, maakt lady Fortuna 't hof en zij vlecht nieuwe kampioenslauweren om je rood-witte kruin PANG. Vrijdag 15, 23 en 30 October a. s, clubavond in de bovenzaal van ,,Cafe de Bisschop" Dam. Gaarne hadden wij den eersten clubavond een feestelijk tintje willen geven en tevens alle Ajax- tropeeën willen tentoonstellen, maar vóór alles is hiervoor noodig een gezellig zaaltje, waar minstens een honderd leden plaats kunnen vinden. Een dergelijk lokaal is op 't oogenblik in Amsterdam blijkbaar niet te vinden, en de IJsbreeker zalige herinnering" is helaas door een dansmeester in beslag genomen. Ik heb mij. met de heeren J. Cluwen en S. Tump, die tevens zoo vriende lijk zullen zijn, mij op de a.s. clubavonden te assisteeren, alle mogelijke moeite getroost Om op een dergelijk lokaal beslag te leggen, maar kon niet slagen. Alle zalen hi-er ter stede zijn, of do<^r andere vereenigingen bezet, of zóó un heimisch, dat daar van een gezellige clubavond geen sprake zijn. De clubavonden „met dames" zijn dus „voorloopig tenminste'' opgeheven. Mocht er echter een geschikte zaal vrijkomen, dan zullen wij U tijdig berichten. Laat dit voor de heeren-leden geen reden zijn om Vrijdagsavonds thuis te blijven. Neemt Uwe sportbladen mee naar Café de Bisschop Kaart-, dam-en dominee spelen zijn aanwezig, en een schitterend Wilhelmina-billard staat klaar voor een ouderwetsch ,,kurkie of potje." Voor een renbaan of kruiwagen-race is er geen ruimte, maar gezellig is het er wél. Een eigen clublokaal is helaas nog een Fata-Morgana, maar. ik heb er dertig cent bij de kaartlegster aan gewaagd, en die zwoer bij haar koffiedik, dat het in orde kwam. Laat alle leden vooral de spelers" begrijpen, dat een gezellig clubleven een zéér groote factor is voor véél overwinningen. Ieder lid, die z'n steentje bijdraagt, Ajax niet alleen de sterkste, maar ook de gezelligste vereeniging van Nederland te maken, heeft de volle medewerking van de Clubavonden-Commissie, J.Schoevaart. J. Cluwen, S Tump. P. S. Prijzen, door leden of donateurs beschikr baar gesteld, worden evenals het vorige jaar, natuurlijk dankbaar aanvaard. iiiiimiaraiai laaaaaaaaaaaaa I Van onze Enquêtecommissie, j Voorgesteld als werkend lid A. de Vries, Weesperzijde 22 door J. Pelse en J. de Natris. J, Blankert, Kanaalstraat 124 door J. J. en J. C. Grootmeijer. H. Talboom, Wormerveerstraat 3 door A. A. Bogaard en D. v. Gelderen. Als adsp.-lid: J. Westrik Jr., Spuistraat 150, geb. 8 Jan. 1918 door Westrik Sr. en J. Stallmann, (leeftijdwaar schijnlijk te jeugdig). .J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 6