r CLUBNIEUWS" DER A. F. C. AJAX niet waar! Veel meer züllen wij niet verhalen van dezen strijd, waarover elders de „technische'' reporter van ons blad zijn wijsheid wel zal luchten 'n Pracht entree, mannekens! Gaat zoo voort,' mijn zonen en wij zullen vreugde in U hebben. Wij krijgen het tweede „klassement" in den langen afstands-rit tegen V.O.C. De kampioenen! Kampioenen tegen oud-kampioen Bestuursvergadering. Bestuursvergadering in de Oporto-Bar op 16 September 1920. Aanwezig de heeren Egeman, Dade, F. Schoe- vaart, J. Grootmeijer, J. Schoevaart. Tump, J. Pelser, Oudheusden en Koolhaas. Ingekomen stukken: Brief Knegt, waarin hij als Enquête-Commissie lid protesteert tegen de aanneming van Reuzenaar, daar deze niet op de E. C. vergadering geweest is. Besloten Reuzenaar eerst voor de Enq.-commissie te laten komen. Een verzoek van enkele personen, om nog als donateur te worden aangenomen, wordt behandeld. Voorstel Bestuur om bij uitzondering enkele donateurs tegen betaling van f 25.-f- 15. voor dameskaart voor de overdekte tribune toe te laten, wordt met 2 stemmen tegen (Koolhaas en F. Schoevaart) aangenomen. Aan Kamp en Lucas, die respectievelijk voor Neerlandia en Swift uitkomen, zal medegedeeld worden, dat hun lidmaatschap voor Ajax in dat geval vervalt. Verzoek Yzerman om op ons terrein chocolade verkoop te krijgen, wordt afgewezen. Verzoek van de Leipziger Ball Spielclub om met Paschen hier een wedstrijd te spelen, wordt aangehouden. Verzoek van Dreese om het clubblad weder te k 29 mogen ontvangen. Kan aan voldaan worden, tegen betaling f 10.— per jaargang. Een kwestie betreffende het vermissen van geld, door een van onze terreinknechten, bij het incas- seer.en van diploma's, wordt na ampel debat en nauwkeurig onderzoek, aangehouden. Besloten wordt aan alle Ajax-elftal-spelers bij wedstrijden thee te schenken. Aan de tegenpartij van Ajax I, II en III zullen bij wedstrijden handdoeken verstrekt worden. J. Schoevaart wordt gemachtigd het beuoodigde materiaal aan te koopen. Besloten wordt slechts bij hooge uitzondering leden aan te nemen en dit seizoen slechts met 9 elftallen -f- 2 adspirant-elftallen aan de competitie deel te nemen. De Voorzitter sluit dm bij twaalven deze ver gadering 7j<r Even kijken. I Gaat het nog? Eikenhout is eikenhout en een voetbal-Zondag in onze goede oude Meer is nog maar steeds het summum van sportieve emotie. En dan moet het tenslotte wel" niemand verbazen dat de kleinere vereenigingen eenigszins en sommigen zelfs heel erg jaloersch worden als zij naar hun verlaten velden stappen en zij slaan den kruistocht naar het Ajax-veld gade. Reeds in de trams, die in de richting van de Meer gaan be merkt men wat er gaande is, doch van af de eindpunten van de trams tenminste voor de richting Watergraafsmeer waar men zich vereenigt met dfe voetgangers en hen, die per vehikel de kampplaats opzoeken, staat 't geheel in het teeken van Ajax. Nu is dan 't nieuwe spoorbruggetje beproefd, door de Ajax-klanten ten doop gehouden en 't blijkt een uitkomst te zijn. Op den Middenweg nog alles bij 't oude. De Meer is al in herfsttooi en ziet er niet minder feestelijk uit als toen 't jonge groen ons den zomer aandiende. Voor de Ajax-loketten was 't een gedrang van je welste en zooals later bleek, werd voor een uitverkocht huis gespeeld. Alle bestuurderen waren druk in de weer en nog schoten er handen en hoofden te kort. Maar sabels hebben we voortaan toch niet meer noodig! Gaat het nog? vroeg ik. Ja, 't gaat nog, al kan 't nog veel beter! Niet dat we ontevreden zijn dat ware dwaasheid waar Ajax begon met De Spartaan op besliste wijze te kloppen en nu tegen den Westelijken kampioen, die bij 't vorig seizoen nog versterkt is, gelijk gespeeld werd maartoch 't kan nog beter! Niet steeds behoeft tegen den lat geschoten te worden en schoten die rakelings over gaan, kunnen een volgend maal ook wel rakelings onder de deklat doorgaan. Bovendien staat niet steeds zoo'n kleine diable als Steenhouwer in en Fortuna achter 't vijandelijk doel. Waarom zou deze holde juffrouw 't ook niet eens met Ajax houden? Volgens mijn bescheiden meening is daar alle aanleiding toe.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5