28 VIERDE ELFTAL. A. Rous Jr., W. Mast, A.-A. Bogaard, Joh. J. Bosch, J. A. Möhrs, S. Bakker, K. L. de Boer, M Brink, S. Arnold, J Cohen, A. Levendig. VIJFDE ELFTAL. J. L. Smit, G. de Jongh, W. H. Dronkers, L Benjamins, M. G. H. H. Pijnappels, J. W. Hoeffnagel, C. L. Wintershoven, K. W. v. d. Toorren, D. v. Gelderén, F. Kermer, E. v. d. Berg. ZESDE ELFTAL. A. Visser, W. de Vlugt, J. Schweppe, J.J. Groot- meijer, W. H. C. Lieven, J. G. P. N. Los, N. W. Pijpers, J. C. Grootmeijer, J. W. Dabrock, H. F. Raatsie, W. Bruynesteijn ZEVENDE ELFTAL. J. v. Hesteren, A. H. Cou.ton, K. W. Dokter, L. Aarsen, J. Lindeman, F. Dukker, J. H. den Otter, J. M. Couton, A. Mol, J. A. Burk, F. W. Aarsen. ACHTSTE ELFTAL. J. Spook, J. P. J. Blijboom, M. Wijting, A. Wig- gelaar, H. P. C. v. Beek, A. Smit, P. C. Sigault, J. A. Ilsen, J. Schoevaart, S. Tump, C. Liedermooy. A D SP IR AN TEN A. G. de Boer, C. L. Bolwidt Jr., W. v. Gelderen, H. Harinck, C. E. Jurriaans, J. T. J. Raatsie, P. v. Tol, P. Vunderink, E. v. d. Zwaan, H H. Tang, J Prosé i*j Mixeö-Pickles. j j IV. Aan den Uitweg. Eerst waren er blpemen, kransen en speeches. Hoera's, hoempa's, handgekletter en zakdoekjes- gewuif van Spartaansche schoonen. Dan waren er burgervaders en andere heeren met pandjes jassen, die de plechtige inzegening van de Uit- wegsche klei het gebruikelijke officieele kleurtje gaven. Er was voorts 'ti lief stijlblommeke, in den vorm van 'n programma, dat o.a. deze knappe prognostic bevatte: ,,Na het goede werk van v. d. Broeke c.s tegen U.V.V. te Utrecht is zeer zeker het resultaat van dezen kamp, SpartaanAjax n.l. negatief, hetgeen uitstekend gezien was, al was het niet zoo bedoeld, en overigens was er 'n aardige, fiksche partij voetbal. Van kleinigheden ais chaotische verwarringen aan de loketten mèt doorgangen, berekend op miniatuur menschjes), onvindbare controleurs, con troleurs zonder bol, en dergelijke wissewasjes, zullen we niet praten. Evenmin willen we vertellen, hoe de Handelsblad-verslaggever, wiens onderdanen aan 'n intense kennismaking met onze geliefde polder- klei deden denken, per „noodsprong" oVer 'n sloot, tot het land der Spartaan wist door te dringen, en hoe tal van Amsterdammers hunne heete verwenschingen over wat de „regeling" moest heeteu, (doch het; niet was), tegen de houten wanden van het Uitwegger Stadion (ga uit den weg) slingerbonsdeu Arm Spartaan-Bestuur! Gij, die U hevig uitsloofdet, zoodat het trans- pi rage-nat langs .Uwe van vreugde gezwollen aan- geschijnten siepelde, hoe wreed stelde Uw team U teleur. En wat ging het monster „publiek'' tegen U te keer. Maar gij hoordet het niet, gelukkig! Vanwege dat U zich thans in Uw eigen privé-klei nestelt aan den Uitweg. De Spartaan echter verdient in ernst hulde voor haar aanpakken 1 Drie hiepjes-hoera en bom-bom-téttét daar aan de overkant, waar de muziek troonde. De vlag in top en in zeel Daar zaten we dan. „De man met de tasch", de beroemde ,,P.K." van onder-de streep (Handels blad) en ondergeteekende.Eerst dreigden weverpiet te worden, onder de afsluithekken, die al meer en meer doorbogen onder het aandringend enthou siasme der staanplaats-elite, die de neus liefst binnen de krijtlijnen steekt. 'n Fraaie strijd! Wat was de Natris er goed in! Eti er zat gauw spirit in ook, dit maal. Het leek zóó natuurlijk, dat we zouden winnen, dat de goals ons nauwelijks verrastten. Boertje is 'n beste doelwachter. Nog meer routine en mindere neiging om uit zijn huisje te tippelen. Dan zijn we er! Couton had 'n besten dag. Hij „zeende" en gaf „lou". Deze sterotype neem ik maar over van 'n heitjes-gast achter de „kool." In orde, CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4