YLANÜ BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. -1 Van onze Elftallen-commissie- I 2 7 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. Ajax III—R. C. H. II, 1—3 De ouverture is voor onze derde-elftallers 'n nederlaag geworden. De Racing Club was echter stukken sterker en verdiende de overwinning volkomen. Deze Haarlemsche club n. 1. beschikt over een buitengewoon sterk reserve-elftal en gezien den vorm, waarin dit team zich vertoonde, zullen meerdere overwinningen niet uitblijven. In zooverre behoeft dus de nederlaag nog geenszins te beteekenen, dat ons derde elftal er slecht voor staat, al is het prettiger met 'n victorie te be ginnen. Het zal tegen O. D. E. II wel beter gaan, mits met vuur worde aangepakt. De captain geve dan het goede voorbeeld. Wij komen in een der volgende nummers eens uitvoeriger op het spel van ons derde terug. Zondag26 September 1920. Ajax-V. O C. 1—1. 'n Feestelijke ouverture, 'n dicht bevolkt terrein, 'n enthusiaste stemming, 'n goede wedstrijd. Dit zou in telegramstijl uitgedrukt zijn wat ons de dag van heden bood. Inderdaad is er reden tot tevredenheid voor de Ajacieden. Het kwam weer sterk tot; uiting bij dezen eersten thuiswedstrijd onzer roodwitte garde zij is nog favoriet in Mokum. En wat meer zegt: een Ajaxwedstrijd is het aanzien waard. De ont moeting van heden gaf fraaien strijd te zien en de kern van het specifieke Ajax-spel, het short passing, werd meermalen tot in de finesses ge demonstreerd, hetgeen ons deed terugdenken aan den „goeden ouden tijd,1' indien we zoo de sei zoenen van twee, drie jaren terug mogen noemen. V. O. C. heeft hier een uitstekenden indruk ge maakt. Zij beschikt over 'n buitengewoon goede ploeg en het is niet moeilijk te voorspellen, dat zij haren kampioenstitel in de komende maanden eer zal aandoen. De wedstrijd werd goed door Bos geleid, al wilde het ons voorkomen, dat zijn beslissingen tegen V. O. C. wel eens wat sterk waren. In de eerste helft ging het spel volkomen ge lijk op. Eenerzijds stuwden de Horburgers met ouderwetsche vurigheid hun mannen in de richting van de Boer, gewoonlijk echter wisten Couton en Pelser de aanvallen te breken, zoodat onze nieuwe doelverdediger zijn talenten niet dikwijls behoefde te toonen. Desniettegenstaande trad de Boer met beslistheid op tegen ontheiliging van zijn doel en hij heeft zeker geen schuld aan het eerste punt van den wedstrijd, dat aan V. O. C. de leiding gaf. Onmiddellijk na dit doelpunt werd van beide zijden een subliem spel gegeven, en de Rotter dammers danken het vooral aan hun doelver dediger, dat de stand tot rust zoo bleef. In de tweede helft was Ajax beslist de sterkere en het gelijkmakende punt drukt dat onvoldoende uit. Ondanks de meest heftige aanvallen, bleef de begeerde winnende goal'' uit, en niemand zal ons van chauvinisme beschuldigen, als we de on wellevendheid van viouwe Fortuna beknorren, die ons dezen middag finaal in de kou liet. Als geheel voldeed de Ajax-ploeg zeker wel, ofschoon we niet verhelen, dat de voorhoede fraaie kansen onbenut liet. Joop Pelser 'n pluim voor zijn goed werk, on danks dat zijn „knie" nog niet in orde was. OBSERVATOR. 'O EERSTE ELFTAL. J. de Boer Jr., V. Pelser, F. Couton, H. Hordijk, J Pelser, A. J. de Kruijff, J. D. de Natris, J. L. van Dort Jr., Th. J. F. Brokmann, H. Delsen, W. H. A. Gupffert. TWEEDE ELFTAL. K. Reuzenaar, F. R. Rutte, J. H. Martens R. P. J. Vunderink, J. Hoogland, F. W. de Haan, C. Geudeker, C. H. W. de Bois Jr., C. v. d. Weerden Jr., J. Goosen, H. Kooge. DERDE ELFTAL. G. H. Ziegeler, G. Deen, W. H. Meijer, J. C. Dabrock, M. L. Wesling, A. M. M. Busbach, E. Bakker, J. F. Smit, H. Geestman, J. v. d. Vlis, J. Bieshaar.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3