Doeltrappen. I. Liedermooy CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 23 dat vanaf dien datum Ajax weer de noodige friendly-games zal organiseeren, dat de geheele Olympiade, wat voetbal aangaat, wat je noemt »sof« geweest is, dat het Nederlandsche elftal zijn falen in de schoenen van de Nederl. elftal commissie heeft willen schuiven door te wijzen op slechte regeling van een en ander enz., dat de Commissie heel handig de schuld weer heeft geschoven op het elftal, door ver schillende Heeren te wijzen op het niet-nakomen der training-voorschriften, dat men, om aan een en ander kracht bij te zetten, zelfs vier spelers naar huis heeft willen zenden, dat men blijkbaar met meer overleg en zonder veel geschrijf en gepraat een beter resultaat had kunnen bereiken, dat het inderdaad tijd wordt om na jaren eens inderdaad een Nederl. elftal samen te stellen dat er wezen mag, dat na de jaren van Lutjens, de Korver, Mundt e. a. wij slechts Ersatz-elftallen in het veld hebben gezien, dat het natuurlijk moeilijk is om een heusch Nederl. elftal samen te stellen, dat echter Go-Ahead in zijn geheel zeker België zou hebben geklopt, althans zich niet zoo zou hebben laten inmaken als de water-en-melk- internationals, de goede niet te na gesproken, die ons landje hebben vertegenwoordigd, dat die lui natuurlijk hun best hebben gedaan, maar dat het hun schuld niet is dat men hen heeft gekozen, dat we a.s. Zondag onzen eersten com petitie wedstrijd kunnen winnen tegen Spartaan, dat er echter buitengewoon voor gewerkt zal dienen te worden, dat deze eerste wedstrijd hopenlijk geen débacle zal worden als Ajax-H B.S. verleden jaar, dat een goed begin het halve werk is, dat de Haan hetzelfde zal beweren, daar hij nl. tegen Enschede dusdanig is toegetakeld, dat hij voorloopig niet zal kunnen spelen, dat dit voor ons elftal al direct een enorme strop beteekent, althans volgens Praatjesmaker. Onderlinge wedstrijden op het s vp Ajaxterrein 31 Augustus 1920. j ~|T De onderlinge wedstrijden, georganiseerd met het doel den Ajax-leden aangename verpoozing te verschaffen en het clubleven te bevorderen, kunnen als goedgeslaagd worden gememoreerd. Onder leiding van de commissie, bestaande uit de hh. Jan en Frans. Schoevaart, Koolhaas en Geudeker, is het programma vlot afgewerkt. Door enkele afschrijvingen dreigde voor sommige nummers stagnatie, doch door de bemoeiingen van de commissie kon per saldo alles worden afgedaan. Het resultaat der wedstrijden was als volgt: Touwtrekken» 1. Jordaan 2. Gehrels 3. Wintershoven Vèr-trappen. 1. F. Couton 2. Roodenburgh 3. Gupffert Vèr-ingooien. 1. Mast 2. Verstraten 3. De Jong Drijven m/d. bal. 1. Just Grootmeijer 2. Ingenbeek 3. Paulsen 4 Deen 2. Peijpers 3. V d. Vlis Onder de vroolijke klanken van een draaiorgel en het snorrend gezoem van vliegmachines, die den geheelen dag boven ons terrein zig-zagden, vol-plané-den etc. werden de nummers successievelijk afgewerkt. Sommige partijtjes boden grappige momenten en een gelaatsstudie b.v. van de touwtrekkers was de moeite waard. De voetbalstrijd tusschen getrouwde en onge trouwde heeren was het glanspunt van den dag. De weinige Ajacieden, die naar den Meer getogen waren hebben van dezen ongewonen strijd naar hartelust genoten. De prijsuitdeeling vond plaats onder de noodige hoera's en het bleek, dat de commissie niet karig was. In volgorde van de hierboven genoemde nummers bestonden de eerste prijzen uitcigaretten- doozen, portefeuilles en voor het touwtreknummer een beeldje. Dan werden er cigarettenkokers,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7