T IV Van onze Elftallen-commissie- Tjr Ajax I Ajax II Ajax III Koninginnedag! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 20 ons wel een enkele maal door futiliteiten laten afleiden van de groote zaak, van ons mooie ideaal, dat belichaamd is in de traditie van onze club. Dat veroorzaakte een inzinking die we thans Overigens te boven zijn, niet waar? En ondanks die kleine teruggang heeft Ajax de reputatie overgehouden bij alle kenners, van te zijn de beste ploeg van ons land. Hoezeer dat 't geval is, bemerkten we Zaterdag nog op 't paddock in 't Stadion, toen men ons elftal tegen de taaie A. F. C.'ers in actie zag, toen 't elftal nog bij lange niet die kracht ontwikkelde, die het vermag te geven en die we nu wel spoedig verwachten ook, maar toen er toch momenten waren, dat zelfs personen, van wie öns bekend is dat zij onze club alles behalve genegen zijn, elkaar veel- beteekenend aankeken, en hier en daar gezegd werd, ,,dat is weer 't oude AjaxspelToen leefde in ons allen de hoop op, dat 't inderdaad weer 't oude Ajax zal zijn-, 't oude Jonge Ajax van 1918. Wel is captain Joop er nog niet, maar Wim Gupffert is terug en Heintje Delsen is ook weer present; wel is verder Smit er niet meer, ten minste niet in 't veld, maar de kleine De Boer paste zich in het ie klasse milieu keurig aan en speelde met bravour en virtuositeit en verder waren Henk, Fons, Theo en Jan enz. weer de ouden, en zat er iets in het team, wat ons deed gevoelen, dat het weer kan als 't nu maar mag Zondag a. s. reeds worden onze mannen op een deksels zware proef gesteld. Dan gaan we de competitie openen, tegen de geduchte Spar- taners, die reeds Zondag in 't Sticht toonden, waartoe zij in staat zijn. Dat wordt een Titanen kamp, waarbij alles van onze mannen gevergd zal worden. Bezieling, vóór alles I Nu zal blijken of Ajax 1 nog over die oude geestdrift beschikt; of 't dan waar is, dat de huidige generatie aan het dege- nereeren is. De Spartaan is bezield met dat jonge vuur wat tot een geduchte krachtsontplooing leidt. Zal Ajax niet overdonderd worden, door de bezieling van deze eerste klasse benjamins, of zal Ajax weer 't oude Ajax zijn? Daar komt het nu maar opaan We wachten af, quasi kalm, doch inwendig blakend en ziedend. Hup Ajaxl PANG, Onze Elftallen-commissie stelde voor de nog komende Zondagen in Sept, de navolgende drie eerste elftallen vast J. C. A. Smit V. Pelser F. Couton H. Hordijk J. Pelser A. J. de Kruyff J. D. de Natris J. L. v. Dort Jr. Th. J. F. Brokmann H. Delsen W. H. A. Gupffert. J. de Boer Jr. F. R. Rutte W. H. Meijer J. H. Martens R. P. J. Vunderink J. Hoogland J. Bieshaar F. W. de Haan C. Geudeker C. H. W. Deboisjr. C. V.d. Weerden Jr. G. H. Ziegeler G. Deen J. Goosen F. Levendig M. L. Wesling J. C. Dabrock E. Bokken H. Geestman J. Cohen M. Brink J. v. d. Vlis Deze elftallen zijn alleen voor September. De Commissie wijst er op, dat vobr October a.s. waarschijnlijk nog ingrijpende veranderingen aan gebracht zullen worden, daar de officieele proef- wedstrijden der lagere elftallen eerst op 19 Sept. a.s- plaats zullen vinden. j 1 Mixeö-Pickles. j j m De man aan den slinger cirkelde onvermoeid. Schoone fragmenten uit onvolprezen opera's zogen zich uit de horlepiep en de afschuwlijk mooie accoorden deden de ledematen van aandoening verstijven. Niet alzoo echter beenen (en armen) van onze getrouwde Ajax-grootheden, die bar uit hunne respectieve huishoudelijke sloffen schoten en sloofden in den zwaren strijd tegen hen, die mogelijk verliefd, hoogstens verloofd, doch nog niet verloren zijn.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4