IV. I Even kijken. j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 19 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90=92 Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17=19 Telef. N. 6603. van Delsen Brokmann 'n goaltje ontstond, ging het goed, en toen A.F.C. gelijk maakte, ging het zelfs best. Toen werd er tenminste gevoetbald, zooals we dat mogen verwachten van natuurboter- spelers. Jammer dat Brokman, zonder zich te vergissen, het doel regelmatig te hoog zocht, anders zouden zijn harde schoten ons heel wat opleveren. Het eind van 't liedje is 'n draw geworden. De professor moest nogmaals laten draaien en we waren erg blij, dat het verlossende puntje gauw geboren werd. Gelukkig geschiedde dat in het nadeel van A. F. C., hetgeen ons den Beker bezorgde. Resumeerende 'n uitslag, die wel verdiend is? hoewel we ons niet te veel op de overwinning moeten laten voorstaan. Wat onze spelers betreft: de Boer uitstekend, 'n Zeer gelukkig debuut in het eerste elftal. Elf tal-commissie, trek leering uit dit geval. Pelser allright, Couton behoudens enkele ver dwaalde Vuurpijlen goed, doch voedde te weinig. In de middenlinie Hoogland zwak. Voor liet v. d. Weerden wel aardige dingen zien. Gupffert heeft nog weinig van zijn ouden vorm vertoond, Delsen meer en beter schieten, Brok lager (en dan even hard s.v.p.) Natris was Natris. De verandering in de opstelling was niet slecht. Er bleek o a. uit, welk 'n sublieme kracht onze zwoeger Heintje voor deze linie is. Overigens zien wij Natris liever op de rechtsbuitenplaats. OBSERVATOR. De ouverture. »Even kijken,maar héél even 'k Heb het sombre masker voor; 't gelaat, dat geschminkt is, en de gestalte is aan het gezicht onttrokken, want ik blijf op den achtergrond en ver toon Uslechts m'n poederkop met de bedekte oogen. Maardat alles bedekt slechts 't omhulsel. Ik ben een goede bekende voor U en voor velen Uwer een goede vriend, zij 't ook een die dikwijls wondde. Echterce n'est que la vérité qui blesse Meer zeg ik U niet, meer dan m'n poederhoofd toon ik niet, en 't masker blijft voor, doch het karaktér blijft gelijk en daaraan zult ge mij her kennen op den duur. Het karakter dat blijve, ondanks de kleur die rood-wit is. Ja, dat. heb ik op den jongsten Sabbathdag bemerkt, toen ik daar in het steenen Stadion de rood-witte bent zag optrekken ter ver overing van den Scheltema-beker. Of Ajax goed overzomerd heeft En öfJa, een half jaartje ouder is ieder geworden. Egeman's haren hebben wel is waar een peper- èn zouttint gekregen Grootmeijer gaat op Colijn en Oudheusden op Dr. Kuyper gelijken en verder zijn er nog diverse Ajaciden, die best overzomerd hebben. Kijk onze vriend Koolhaas er eens fideel uitzien en zie ook hoe Jan Smit wieder da ist en beiden met ons genieten van de zon en het jonge leven. 't Wereldsche raadje draait en we draaien mee het competitierad is gaan draaien en we zullen meedraaien. Maar niet zullen we ons laten mee voeren, als willooze slachtoffers ons vastklemmend aan de spaken van het rad, maar we zullen ons schrapzetten, »we« jdat wil zeggen Ajax 1 we zullen ons met eerlijke bezieling geven in den zwaren en mooien sporttijd, die ons wacht. Sprekend en schrijvend van Antwerpen zei en schreef men sarrend en treurend tegelijk; ,,er is geen bezieling meer, zooals vroeger, 't huidige voetbalgeslacht degenereert" enz, A propos dat zei men van Ajax niet in '18'19 en had men ons niet gehandicapt door een thans vrijwel alge meen erkende onrechtvaardigheid, dan had men 't zelfs 't vorig jaar nog niet eens van ons kunnen zeggen. Toch een inzinking hebben we 't vorig jaar gehad. De omstandigheden waren er naar, maar een enkel verwijt treft ons' zelve en ons allen leiders en spelers, spelers en leiders. We hebben

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3