(r~ Clubbericht. Wedstrijdprogramma N. V. B. 1 Van week tot week. Ajax-A F.C. 18 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Uitslagen 5 September 1920: EnschedeAjax I: 12 (oefenwedstrijd). 12 September 1920 A. F. C. I—Ajax I: 12 (Scheltema-beker). As. Zondag: Spartaan I—Ajax I (terrein Spartaan ligt 10 min. voorbij Sloterdijk aan den Haarlemmerweg), Bedankt als 0-1.J. van Zweden. GerehabiliteerdTh. Smit, ex adsp. lid. Ledenlijst. Aangenomen als w.l. K. Reuzenaar. Reijn. Claeszenstr. 2. J. J. Grootmeijer, Telef. Z 5005. Secretaris. 19 September a.s. Spartaan I Ajax I. Ajax IIH.F.C. II, deze wed strijd is op verzoek van H.F.C. uitgesteld. Ajax III—R.C.H. II, 26 AjaxI—V.O.C.I. 3 October a.s. D.F.C. IAjax I. Ajax II^-Blauw Wit II. Ajax III—O.D.E. II. 10 Ajax I—H V.V. I. Gooi II Ajax II. Amstel II Ajax III. 17 V.V.A.I- AjaxI Ajax IIHaarlem II. Ajax IIIHercules II. 24 Ajax IHaarlem I. Blauw Wit III Ajax III. 31 Sparta IAjax I. Ajax II—A.F.C. II. Ajax IIIA.F.C. III. T» Ajax wint den Scheltema-Beker. Ajax—A.F.C. 2-1. Stadion, 11 September 1920. Alzoo kunnen we ons wekelijksch Ajax-voet- résumé weer aanvangen 1 Het voetbalseizoen is opnieuw ingeluid. En gedachtig het gulden woord: „begin goed, al goed," hebben onze mannen de reeks van voetbalstrijden met 'n overwinning in gezet. Bizonder schoon was de vertooning weliswaar niet, maar aan spanning heeft het niet ontoroken en dat wil dikwijls heel veel vergoeden. Dat de belangstelling voor voetbal ook dit seizoen groot beloofd te worden, bewezen de drommen van toeschouwers, die naar 't Stadion waren opgetrokken. De warmte was schijnbaar 'n beletsel voor enthousiasme en behoudens enkele kleinere, partieele fluit- hoondemonstraties was er lauwe stemming. Ook binpen de krijtlijnen. Hetgeen s.v.p. op rekening van de temperatuur te stellen. Alle lezers weten, dat deze strijd direct om het de finitieve bezit van den oorspronkelijken wisselprijs, den Scheltema-Beker ging, daar de Stormvogels voor deze wedstrijden niet uit hun IJmuider-nestje wenschten te fladderen n.l tusschen die onder het professorale fluitgetokkel van onzen eminenten geleerde, den Heer Snapper, gespeeld werd; Halsrekkend zochten de kijkers, de gezichten der spelers, met het kennelijke doel nieuwe pieten" te ontdekken. Onder de lat stond de Boer. ,.Versch geimpor- teerd" schamperde 'n heertje naast ons. Maar hij was er (gelukkig) glad naast. Eigen fabrikaat," beet schrijver dezes terug, en 's mans verbazing klom hoog, toen hij hoorde, dat de Boer een lagere" elftalier van Ajax w4s. Echter een, die 'n plaats Waard is in 'n ,,hoog" elftal! Onder deze en soortgelijke gesprekken begon de strijd. De eerste helft was. maar povertjes. Delsen wikkelde met veel plezier de witgehemde roodhuiden, in diverse luiertjes, maar meer dan wat lachsalvo's bereikte hij niet. Onrustig gedoe, dikwijls. De Natris stevende dikwerf opBorneman af, doch 't vlotte niet al te best in de voorhoede. De A.F.C.-voorhoede was vrij ongevaarlijk en speelde zeker minder dan de onze. Noch van de eene, noch van de andere kant was er verband, en al zorgden Hordijk bij ons en Kooy bij A.F.C. zoo nu en dan voor wat ,,dash," er zat toch geen gang in. Na rust ging het beter. Toen uit mooi werk

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2