UlilliMi Ifl141 i*:*j i IM Mi ra.JMj No. 3. WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1920. 4QE JAARGANG. Officieel Geöeelte. Eere-leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Elftallen-commisie Enquête-commissie. Oefenweöstrijöen. j Dispensatie. H. D. Dade HNzn. F. H. Stallmann. L. v. Vliet. K. W. F. v. d. Lee. Chr. C. Holst. H. Alofs. F. Schoevaart. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2 Tel. Z. 5005. m. J. Koolhaas, 2e Secretaris, J. oudheusdén, Penningmeester, Zeilstraat 40, A'dam. J. Schoevaart, 2e Penningmeester, J. Pelser, F. Schoevaart, l Commissarissen. S. Tump. W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, J. oudheusden. S. Tump, J. J. Grootmeijer, J. Pelser, Leden. M. Smit, g. II. zlege ler, P. J. Prins, F. Schoevaart, j W. F. Egeman, H. Hordijk, D. Knegt, M. Smit, J. Westenberg,, Secretaris, Overtoom 204. Kas-commissie. J. S. Gu^zel, J. Stallmann, •J. de Waal. vly Plaatsverv. leden A.s. Zondag, des morgens om 10 uur wordt op het Kruislaan-terrein een serie oefenwedstrijden gehouden onder toezicht van de Elftallencommissie. Na deze wedstrijden zullen alle ploegen definitief worden ingedeeld. Die spelers, die dus niet ver schijnen, zullen dus bloot staan aan de kans in een lager elftal ingedeeld te worden dan waarop men recht heeft. Men wordt dus ernstig aangeraden tijdig op het Kruislaanterrein aanwezig te zijn. Het Ajax-Bestuur maakt nieuwe leden er op attent, dat menindien mén voorheen voor een andere ver- eeniging gespeeld heeft en men thans voor Ajaxzal uitkomen, hiervoor aan den N. V. B. en A. V. B. dispensatie moet vragen. Indien men dit verzuimt en Ajax de dupe wordt van dit verzuim, zal het Ajax- Bestuur niet nalaten de eventueele overtreders van deze bepaling ter verantwoording te roepen. Het Ajax-Bestuur.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1