ZOMERFEESTEN lv_ PIET VAN OS Varia VLIEGDEMONSTRATiES SCHOTEN - (HAARLEM) AJAX - COMBINATIE 1 STORMVOGELS 1 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 15 Prettige tijden 1 De wereld 'n poel van twist en misère. Gelukkige stervelingen, die des ondanks maar raak vegeteeren en dezen boozen aardknikker kalmpjes laten voor wat ie is. Ondertusschen zooveel genieten als mogelijk is. Feitelijk 'n prachtsysteem. Wat schiet je ook eigenlijk op met jeremieeren, lamenteeren, manifesteeren, commentarieeren Geen bal, niet waar. Dus laten we de rubriek van ellende maar overslaan. En ons amuseeren met het meer vroolijke nieuws, als daar zijn de sportrubriek La, lal 1 Vroolijk! De Handelsbladverslaggever grient 'n doodszang over de welhaast ter aarde bestelde illusies van Hollandsche athletiek-successen in Antwerpen. Deze Olympiade werpt 'n fel licht op het athletisch kunnen van Holland's zonen. Maar 't is geen licht der vreugde 1 Meent althans de H.B. correspondent. De organisatie van onze Athletiek Unie krijgt de schuld. De training van de mannen was onvoldoende geweest. Moest je Amerika eens zien! Maanden en maanden vooruit worden de spieren geexcerceerdl Dat was werk! En dan de Zweedjes Van het zelfde athletieklaken een pak! Gevolg: allemaal Pieten van kerels! Aldus ons Handelsblad. En de N. A. U. kan dus voort. Straks komen de voetballers van Holland aan de beurt! Zal ons benieuwen. Als dit bladeke verschijnt zitten er al een paar rondes op Eerst Luxemburg en dan de Zweden. Die blauwbroeken zullen ons wel mores voetballoricum leeren! En wippen ons Oranje eruit, als tenminste de heeren van het Grand Duché het tegen ons afleggen. Wat vrij zeker lijkt. Ons nationale team herbergt Jan de Natris en Jan van Dort. Zwei grossen Kanonen Indien onze vleugelgeweldenaar 'n goede bui heeft en hij speelt werkelijk, dan komt zijn naam wellicht in alle Europeesche sportbladen, mitsgaders van Yankee-Canadeesche en Far West, Far East etc. etc. bladen. Jan wordt dus wereldberucht en 't zal hem lusten. Intusschen verlangen wij hier in Mokum met al dat geolympieer aan de Schelde weer eens naar 'n ste vigen ouderwetschen Meersche voetbaldag, waarop onze gezamenlijke keien" in het onver- woestbre ,,Rood en Wit'' van leer zullen trekken. Zou 'n Ajax-Blauw-Wit om te beginnen niet ,,je dat'' zijn? Maar tegelijk ,,feste druf" en 'n stevigen tegenstander in het veld. We schrijven 22 Augustus Over een maand is het spel al weder i n gang. Staat Ajax natuurlijk bovenaan, is de Meer Zondags weer een brul-bol voor schreeuwgierige voetbal maniakken, en is er tenminste weer stof voor een pittiger artikel dan bovenstaand zwammifica- torisch product eens regenachtigen Zondagnamid dags Regen -^_dag 22/8/20 vL /N Onze clubvriend schrijft ons nog ifitSouthampton dd. 20 Aug. jl.Heden 4 uur op de Castle die op het punt van vertrekken staat, doe ik je nog mijn laatste groeten toekomen. Wil je allen nogmaals voor mij groeten Aan welk verzoek wij gaarne voldoen. j We lazen voor kort in de Zondagochtenbladen de volgende annonce: ZONDAG 8 AUGUSTUS 's middags 2 uur spelen volgen de namen van elf bekende Ajax-spelers HAARLEM BUREAU GEOPEND 12 UUR Entrée 50 Cents plus rechten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7