V IV_ Clubbericht. 10 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX waren, doch om den boventoon te voeren bij een meeting met all-round sportlui als Amerikanen en Skandinaviers bv., komt nog iets anders kijken. Het schijnt alles een quaestie van door-en-door serieuze' training, niet eventjes en bagatelle voor een paar weekjes toegepast, doch een vrijwel permanente spierenoefening. Onze Athletiek-Unie zal zeer zeker lessen trekken uit deze Olympiade en door omzetting der organisatorische bakens wellichf slagen een werkplan vast te leggen, dat grootere kansen biedt aan onze athletiek-mannen met aspiraties voor ^olympische* successen. De athletiek-groep is overigens niet de eenige categorie van sportslui, door Nederland naar de VHe Olympiade afgevaardigd, die zonder groot succes heeft medegestreden in den onbloedigen slag om de glorie. En dit is juist een reden te meer om dubbel te juichen over het schitterende werk van onzen amateur-wielrenner Peeters. Deze Hagenaar stelde zich aan het hoofd van 't internationale amateur wielrijders peloton en dit is tenminste een prachtig succes. Straks als Peeters in het Stadion komt rijden, zal er een geweldig enthusiasme losbreken Holland bovenaan Voor ons, vereerders van het bruine monster, om tot ons eigen sport te komen, moet het spel nog beginnen. De Nederlandsche E. C- is inmiddels klaar met de kies-evoluties en zoo als een Handelsblad-berichtje Woensdagmorgen j.J. meldde, zijn de volgende twee ploegen uit verkoren Doel A: Mac. Neil B: Tempel Achter Midden Voor Denis en Bosschaert v. Rappart Verweij Kuijpers v. Dort Stheeman Groosjohan J. Bulder de Natris v. d. Kluft Legger E. Bulder Boerdam v. Linge v. Beurden v. Heijden Peereboom Bieshaar de Vries De lezers van ons clubblad, die meededen aan de le Clubblad-Prijsvraag hetzij even verklapt hebben voor het grootste deel de volgende ploeg, als het eerst in het veld komend team aangeduid: Mac. Neil Denis Verweij Bosschaert v. Linge Stheeman v. Rappart v. Dort Groosjohan J. Bulder de Natris en gezien deze treffende overeenkomst van ge voelens met de E. C., meenen wij deze commissie bij voorbaat te moeten huldigen!! Nons verrons! De eerste strijd zal tegen Luxemburg gaan. Wij hebben van de prestaties dezer natievoor zoover het de kunstigheden op voetbalgebied betreft, geen beslisten indruk, doch steunend op de kracht van onze keurtroepen, neigen wij tot eene overwinning, in de eerste ronde. Vermoedelijk zullen wij dan tegen de Zweden uitkomen. De rekening is op 't oogenblik »quitte« en in Antwerpen zal er dus prachtige gelegen heid zijn om de leiding te nemen. Wij wenschen onzen stoeren knapen heil! En speciaal onze beide Jan-nen, v. Dort en de Natris. Moge wij van deze Jannen kunnen zeg gen, dat het heele »pieten« zijn geweest!! Voetbal-Holland is in afwachting. De zevende Olympiade moge iets goeds voort brengen voor de Hollandsche voetballers! En avant! En als het kan: Oranje boven! Overgeschreven tot w 1. de navolgende adsp. leden J. A. Burk; P. GeestmanJ. C. Grootmeijer; J. v. Hesteren; P. Liepertz; C. Liedermooy; O. C. den Otter; H. K. Smit; J. Schweppe B. Scheffer; C. E. de Vlieger; H. Smit; H. L. Sijberden B. Schagen W. Schuurman W. J. Ingen- bleek; G. H. Keilersman Jr.; F. v. Veen Jr.; L. Visser; H. J. Verlee; A. Visscher; J. Zeehan delaar; B. Grimmelt; J v. Heeswijk; A. Bierman. Onderlinge wedstrijden. De Commissie bericht nogmaals dat de onder linge wedstrijden op Dinsdag 31 Aug. zullen plaats hebben op de terreinen aan den Middenweg. Wij verwijzen naar de gegevens elders in dit blad.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2