r Het Nederl. XI, tal in den eersten wedstrijd te Antwerpen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 7 dan wordt de prijs onder de juiste inzenders verloot. Noemt niemand het juiste elftal dan wordt de prijs voor een nieuwe prijsvrage beschik baar gesteld. Hierlangs uitknippen en voor 20 Augustus a.s. opzenden aan Het „Ajax-Clubnieuws" Reinier Claeszenstr. 2, Sloten (N.-H.) doel rechtsachter linksachter rechtshalf centerhalf linkshalf r. buiten r. binnen m. voor 1. binnen 1. buiten Naam: Adres: Ieder lid mag slechts een antwoord inzenden. I MixeÖ-Pickles. I i. Nieuwe Serie Dat wat je niet hebt. 'n Kind zanikt eindeloos, omdat wat het niet heeft. En aangezien alle menschen groote kin deren zijn, zeuren alle om dat wat ze niet hebben. Vandaar dat de onverbeterlijke juist gekozen woorden van onze bekende schrijfster-actrice, levens-waar raak zijn, voor elk geval en onder alle omstandigheden. De Ajax-kinderen hadden een club-orgaan. Toen zwegen zij en lieten het ongelezen. 't Clubblad verdween, Toen begon het gelamenteer. Dat wat je niet hebt, nietwaar 1 Nu is het clubblad er weer. Het spel gaat weer beginnen! Heusch, opnieuw met animo, parole! Nooit heeft het trouwens de toenmalige redactie aan opgewektheid ontbroken. De fout was aan de lezers-schaar. Benieuwd zijn we wèl naar den verderen groei van Mademoiselle Ajax-nieuws. Eerst vertroeteld, doodgedrukt haast, werd het allengskens niet meer aangekeken. Na drie jaren van zorg en arbeid ging zusje dood. Pauvre mademoiselle! Schijndood dan! Naar althans blijkt. Waratjes! Toen zusje niet meer verscheen, togen vele broeders ter informatie! Waar toch het nufje stak, dat zoo gedienstig elke veertien dagen aanklopte en nieuwtjes bracht, vertellend van het Ajax-voetbal, stukje voor stukje de rood witte geschiedenis vastleggend! Zoo opééns geeclipseerd?Gek, toch! En wat 'n jammer. Ja, heel waar, dat wat je niet hebt! De levensgeesten zijn teruggekeerd. Hier is Mademoiselle dan weer!!! Opnieuw jonger geworden Met 'n blos op de wangen, 'n Lach! Treed binnen, lieve! Wellecom! Reken er op, we gaan je weer vertroetelen, we zijn weer stapel op je. Ach. we kunnen heusch niet buiten je, eilieve Wat zijn we blij, dat je terug bent! Hoera! Hoera! Hoera! Leve Mademoiselle!!! Voorzichtig, kindje! Voorzichtig! 'n Meiske-teer hoort wel meer veel liefs!! Ondanks de liefde dan niet zoo ver gaat! Wacht maar af en doe je best. We zullen je helpen. Ook Vlokkie zal je weer helpen. Met plezier, kindje. Waarom niet! Vooruit Daar gaan de pickles dan maar weer!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7