r =si 1^1 Telegram. j I 0Prijsraadsels. 6 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Dat beide clubs daarin tenslotte zijn geslaagd, om te samen met het jeugdig-krachtige Blauw-Wit een trio te vormen, der hoofdstad waardig, wie heeft er zich niet grondig om verheugd Het eerste seizoen van de Ajax-Blauw-Wit wedstrijden is voor de voetbal-hoofdstad 'n stuk geschiedenis geworden. Vooral uit speltechnisch oogpunt behoort dit jaar ook als een der meest gunstige voor Amsterdam te worden aangemerkt. Onze vereeniging heeft verder het bewuste ongeslagen kampioensseizoen door uniek spel, dat geheel ons voetballandje met klimmende belangstelling volgde, geschitterd. Voor Amsterdam, voor voetbal-Mokum dus gouden dagen. 'En thans? Wij staan aan den voor-avond vah het nieuwe speelseizoen en dit geeft ons aanleiding met enkele woorden den komenden strijd te bespreken. Het feit nu dat niet minder dan vijf Amsterdamsche vereenigingen in den wedkamp van de Westelijke Eerste klasse (natuurboter s.v.p zullen mededin gen, gaf ons den titel in de pen, dien wij hier boven neerschreven. Hiet is inderdaad weelderig en het klinkt schoon 1 Vijl Mokumsche eerste klassers, met name, A. F. C., Blauw-Wit, Spartaan, V. V. A. en Ajax Wie had, 'n jaar of vijf terug, zóó iets kunnen bevroeden De werkelijke waarde van de nieuwe loten" aan de sierplant van het Westen geheel buiten bespreking latend, vragen wij ons toch.in gemoede af, of het niet te veel van het goede is er een vijftal eerste klassers op na te houden. Dit staat zeker vastvoor Amsterdam beteekent de nieuwe toestand, zeer verscherpte, onderlinge concurrentie. Zoolang dit voert tot verhooging van het spelpeil is het ons wel, doch wij zijn te dezen opzichte wel wat gereserveerd in onze gevoelens. Wij zullen het aanstaande seizoen de vreugde smaken van acht derbies. Derbies zijn gewoonlijk verrassingen. Het kan er dus St. Nicolaas-achtig toe gaan. En Ajax? Wat zal Ajax het komende seizoen presteeren Eerlijk gezegd, wij hebben groote verwachtingen. Het vorige seizoen is allesbehalve slecht ge weest voor onze ploeg, zooals veel Ajacieden willen beweren. Indien Ajax het seizoen 1919-1920 minder krachtig is geweest dan de voorafgaande speeljaren, dan is dat dubbel te betreuren, omdat over het algemeen geen der eerste klassers van verleden jaar constant puik spel heeft laten zien. In weelde baden wij dus thans well En wij geven alle niet-Amsterdamsche clubs in 1 A bij voorbaat, „goede kans om bovenaan te komen". Wij zien, als het er om gaat het a.s. seizoen het Nederlandsch kampioenschap binnen onze stads muren te krijgen, de toekomst donker in. Voetbal-Amsterdam baadt zich in weelde. Maar het zijn sterke beenen En wat verder volgt! CRITICUS. iiy Middellandsche Zee, 8 Juli '20. Niet in de gelegenheid geweest zijnde, van alle vrienden persoonlijk afscheid te nemen, roepen wij hen een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe. Chris Holst. Karel van der Lee en Echtgenoote. Wij ontvingen uit Port-Said het verzoek om bovenstaand berichtje te plaatsen, waaraan wij gaarne voldoen. ti.■■■■I.. No. 1. Het Bestuur stelt zich voor teneinde de belang stelling voor ons clubblad bij allen meer op te wekken, dit seizoen eenige prijsvragen uit te schrijven. Onze eerste prijsvrage zal luiden Hoe wordt de samenstelling van het Nederlandsch Elftal? tijdens den eersten wedstrijd in de Olympische spelen te Antwerpen. Voor hem, die het juiste elftal opgeeft, dat in het veld komt (niet dat gekozen wordt) looft het clubblad een kunstvoorwerp of ander geschenk uit, bijv. Sigarettenkoker of iets dergelijks. Mocht meer dan een lid de goede opstelling noemen,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 6