NO. 1. ZONDAG 15 AUGUSTUS 1920. 4DE JAARGANG. ■ïlf I Officieel Geöeelte. Eere-leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Eiftallen-commisie Enquête-commissie. Clubbericht. Ledenlijst. Adressen. Royementen. H m U14 :1 »7a1 «II I IM MJ vU H. D. Dade HNzn. F. H. Stallmann. L. v. Vliet. K. W. F. v. d. Lee. Chr. C. Holst. H. Alofs. F. schoevaart. W. F. egeman, Voorzitter, H. Ij Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J.'grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2 Tel. Z. 5005. m j. Koolhaas, 2e Secretaris, J. Oudheusden, Penningmeester, Zeilstraat 40, A'dam. J. schoevaart, 2e Penningmeester, J. Pelser, F. schoevaart, S Tump. Commissarissen. W. F. Egeman, j. j. Grootmetjer, J. Oudheusden. S. Tump, J. J. Grootmeijer, j. Pelser, M. Smit, G. H. Ziegeler, P. J. Prins, F. schoevaart, j Leden. Plaatsverv. leden W. F. Egeman, H. Hordijk, D. Knegt, M. Smit, J. Westenberg,, Secretaris, Overtoom 204. Kas-commissie. J. S. Gunzel, J. Stallmann, J. de Waal. \1r SF 2R 'h Bedankt als w 1.M. UbbenM. van Nassau; C. A Schipper; C. Marcker; H. Talboom; J. F. C. Israel; J. J. Staal; Chr. AlingsG. Th. Snijders. Bedankt als o,l.D J. Glazer, Mevrouw R. Tak. Bedankt als adsp.lid: W. A. Herman, Verschillende leden, wier adres, naar ons bekend is, gewijzigd werd, hebben deze verandering nog niet aan ons opgegeven. Drihgend verzoek dit alsnog omgaande te doen. De navolgende leden werden een dezer dagen wegens wanbetaling geroyeerd H. Lodder; J. Melcher Tilmes; J. Los; J. Kok; Th H. Smit; J. de Klein; F. RederH. D. Smit; N. LotseG. Lodder. Afgevoerd als w. 1.A. Burbach, Th. Blokker.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1