IV. Nagekomen bericht. Programma A.V.B. voor 25 Januari a.s I20 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX dat de referee 't einde floot, ons de overwinning latende. Hieronder de stand in onze afd. ie kl. C. tot en met 4 Jan. gesp. gew. gel. verl. St. Voorw. II 5401 106 8 1 60 W.'meer II 6411 17 9 9 1.50 V.V.A. III 5302 116 6 1.20 D.E.Q. III 5302 119 6 1.20 Ajax V 5212 9 13 5 1 Spartaan III 5 1 13 7—9 3 060 A.F.C. V 5 1 1 3 511 3 060 Blauw Wit V 8044 714 4 050 De volgende maal iets over de spelers. Inzake Ajax VII schrijft ons medelid L Aarsen: Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek een klein overzicht te geven van dë verrichtingen van Ajax VII. Van de 4 door ons gespeelde wedstrijden moesten wij 3 maal de meerderheid onzer tegen standers erkennen n.l. van Neerlandia III, Zeeburg I en Blauw-Wit VII, resp. met 4—0, 3O en 4—O, terwijl wij slechts éénmaal een overwinning mochten boeken, op D.E.C. IV, met 5—1. Bij een beschouwing over het elftal zo-u ik op den voorgrond willen stellen, dat het in de voor hoede allerminst wil vlotten. In het veld wordt somtijds heel aardig combinatiespel vertoond, doch voor doel falen de spelers geheel. Het on vermijdelijk gevolg daarvan is natuurlijk:/ weinig doelpunten. Waar Ajax VII hoofdzakelijk is samen gesteld uit spelers, welke het vorig seizoen in het negende, elftal uitkwamen (welk team aan het einde der competitie de 2de plaats bezette, met een doelgemiddelde van 70— 10), zou ik de Elf- tallencommissie dan ook beleefd in overweging willen geven, de voorhoede van het zevende eenigszins te wijzigen. Wat de middenlinie aangaat, zou ik daarin geen verandering wenschen te zien aangebracht. Het zou echter wel aanbevelenswaardig zijn, indien de heeren zich niet uitsluitend tot verdedigen bepaalden, doch er ook hun werk van maakten, de voorhoede te steunen. Dit zou m.i. wel mee helpen, om de productiviteit van laatstgenoemde linie te vergrooten. Over de achterhoede kan ik met weinige woor den volstaan. De goalkeeper is van uitstekende kwaliteit; de backs zijn vrij trapvast. Zij gelieven echter te onthouden dat de achterspeler den buiten speler der tegenpartij behoort aan te vallen. Resumeerende dus een elftal, dat op een der bovenste plaatsen van het ranglijstje kan eindigen, indien slechts de voorhoede eenigszins wordt herzien. De captain van Ajax XI, ons lid M. Ubben, schrijft De stand die door dit elftal wordt ingenomen is niet slecht, doch kon beter zijn. Deze stand is volgens de punten: gesp. gew. verl. punten Blauw Wit XI 22 4 Amstelsteijn III 2 2 4 Swift III 11 2 Ajax XI 3122 N.O.S. III 3122 A.D.W. III 1 1 A.T.B II 1 1 W.G.M. IV 2 2 Volgens mij kan dit elftal een betere plaats bezetten. Dit kan alleen gebeuren, wanneer alle spelers geregeld opkomen, maar niet als er twee of drie wegblijven. Ik verzoek den spelers van Ajax XI beleefd allen geregeld op te komen, want laten wij ons ten doel stellen om het kam pioenschap van onze afdeeling te veroveren. De aanvoerder van Ajax XI rekent op uw aller medewerking. Hortus IIAjax IV, 2 uur. Ajax V-St. Voorw. II. 2 uur, Middenweg, 'veld 2# Blauw Wit VI-Ajax VI, 2 uur. V.V.A. IX-Ajax VII, 2 uur. Ajax VIII-Ahrends II, 2 uur, Middenweg, veld 3. D.S.S. II-Ajax IX, 2 uur. Ajax X-Blauw Wit X, 2 uur, Kruislaan, veld 2. Ajax XI-Swift III, 11 uur, Middenweg, veld 2. Ajax a adsp,-Swift adsp., 11 uur, Kruislaan, veld 2. S.D.W. b adsp.-Ajax b adsp,, 11 uur.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4