I -fc Clubavonöen. I Vrijdag 6 Februari a.s. Groote ouderwetsche Clubavond „met dames" in Café „De IJsbreeker" Weesperzijde. Niemand verzuime dezen avond bij te wonen. I Varia. I I UV.V—Ajax. Hoe staan de zaken. V Vrijdag 16, 23 en 30 Januari a.s. Clubavond in Café „De Munttoren", Muntplein. De 200ste bezoeker „voor half negen1' wordt gehuldigd. De Clubavonden-Commissie JAN SCHOEVAART. F. DE HAAN. Men verzoekt ons te berichten: Ter gelegenheid van bovengenoemden wedstrijd organiseert de Amsterd Wielerclub „Ajax" een fietstoer naar Utrecht. Vertrek 's morgens half elf vanaf Frederiksplein bij Westeinde. Aan eenige Ajacieden die om alle mogelijke wisse-wasjes wegblijven. Als z'n opoe zwaar verkouden, Als z'n Neefje overgeeft, Als z'n Pietje in de rui is, Als z'n poessie jonkies heeft, Als het Zondagsmorgens koud is, Of het regent soms een drop, Nou, dan is Meheer verhinderd, En, komt lekkertjes niet op. Dat z'n team nu onvolledig, En geen kans op winnen heeft, Denk je dat zoo'n voetbal-misdruk, Daar een sikkepit om geeft, Greinzend staat ie te beweren, Dat het zonder HEM niet gaat, Dreig je zoo'n Ajacied met boete, Wordt ie als een stier zoo kwaad. Elleftal-Commissie-leden, Doe Ajax en je zelf een plezier, Voor dat soort van parasieten, Geeft een boete heusch geen zier, Begin een maand of meer met schorsen, En geeft zoo'n rustkuur ook geen klap, Denk zachte meesters, rotte wonden, Ontneem ze dan het lidmaatschap. Tric-trac. 119 De lagere elftallen. Inzake Ajax V schrijft ons medelid Mast ons: Bij de opening van 't seizoen waren wij niet onfortuinlijk. De eerste wedstrijd had plaats op 2 Nov. tegen A.F.C. V en werd in een sneeuw storm gespeeld, doch van onze zijde was er vol doende animo, zoodat we met 5— 1 wonnen. Wij waren dan ook veel sterker en de overwinning was dus verdiend. Wij dachten dadelijk weder (als vorig seizoen) aan 't kampioenschap. Dus vol moed en goeden wil togen we op 23 Nov. naar 't Stadion voor den derby, tegen BI. Wit V. Tegen een geweldigen orkaan werd hier gestreden. Voor rust hadden we wind tegen en wisten ons doel schoon te houden, dus waren onze papieren gerezen. Na de thee wisten we al spoedig een 2-tal doelpunten te fabriceeren en wij dachten de overwinning reeds in den zak te hebben. O noodlot (moet zijn Ol Scheidsrechter) van de zijde van BI. Wit werd op unfaire (voor rekening van den schrijver, Red.) wijze verder gespeeld tot plots een BI. Wit-speler een rush maakt, waaruit een penalty volgt. Hec ging toen hard tegen hardonze doelman en een speler der tegenpartij worden 't veld uitgezet. De animo was verdwenen en moesten we ons met één van de twee punten tevreden stellen, einde 2 7 Dec. zou tegen D. E. C. gespeeld worden en kreeg de tegenpartij 5 doelpunten cadeau, wegens onvolledig opkomen. Hierbij was ook de captain afwezig. (Inderdaad fraai! Red.) 14 Dec. werd tegen V. V. A. III gespeeld en verloren met 4o. De kampioensdroomen waren gevloden. 28 Dec. De capt. weer in eere hersteld en met nieuwen moed tegen Spartaan III begonnen. We speelden een geanimeerden voetbalwedstrijd met slechts 10 man. De scheidsrechter had een goede „kiek" op buitenspel, wat de tegenpartij niet prettig vond. Voor rust leidden we met 2o en waren steeds in de meerderheid Na rust was de Spartaan iets in de meerderheid, doch wij verdedigden met den moed der wanhoop, maar konden niet beletten dat de linksbinnen van de Spartaan met een schitterend schot 2—1 maakten. Wij waren blij CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3