f Clubbericht. Wedstrijdprogramma. Ledenlijst. 1 Ingezonöen. Clubavonö. i 116 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX vergezelt. Dit kan niet anders dan ons aanmoedi gen en wij willen hopen dat succes dan ook niet uitblijft. (Het schijnt, dat de aanvoerders van IV en V niét aan de uitnoodiging van den Heer K. gevolg hebben gegeven. Wanneer de spelers dier elftallen dus een overzicht van hunne verrichtingen in het Clubblad missen, is dat niet aan ons te wijten. Red.) 'O 7F Zondag 4 Januari 1920. Sparta I-Ajax I te Rotterdam. Bijeenkomst C.S. 98/4 precies. Ajax II- Hercules II, 2 uur, veld I Kruislaan Ajax IVRap, I uur, veld II Middenweg; Ajax VI Hortus III, 2 uur, veld II KruislaanBijenkorf Ajax VIII, 2 uur; Oosterpark IIAjax IX, 2 uur; Ajax XIWatergraafsmeer IV, 2 uur, veld III Middenweg. Zondag 11 Januari 1920. Ajax I—D.F.C. I; H F.C. II—Ajax II. Zondag 18 Januari 1920. Ajax III-A F.C. III. Zondag 25 Januari 1920, U.V V. I Ajax I. Aangenomen als w.l.: H. van Beest, H. Smit, J. Soeten; als adsp. lid: A. Bierman, J. Swijnen- burg, L. C. Hollander. Bedankt als w.l.F. E. Brandt. Schorsing: W. Mast opgeheven. Boeten. Spelers, welke beboet zijn en deze boete niet inzonden wordt dringend verzocht hier voor zorg te dragen. Jaarwisseling. Aan clubvrienden onze beste wenschen. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER Telefoon Z 5°°5* Secretaris. Van onze Enquêtecommissie, j Voorgesteld als werkend lid, de Heer: A. Walvisch, 2e J. v. d. Heijdenstr. 5, door het Bestuur. Als adsp. lid i J. L. Melchers, Rustenburgerstr. 409, door Kielman en Grootmeijer. Naar aanleiding van het schrijven voorkomende in het ,,Ajax Clubnieuws" 15 Dec. I.I., onder teekend C. Hagé, kan ik U als Secr. der Elftal- Commissie mededeelen, dat het verhaal inzake 3e elftallers, van A tot Z onwaar is Een weigering, mondeling of schriftelijk, inzake niet spelen voor het 2e elftal, door 3e elftalleden, is nog nooit bij mij ingekomen. In de N.V B. doorslagformulicren, komen over 12 wedstrijden van het 2e elftal, totaal 26 invallers van het 3e elftal, in voor, waarvan de Heer C. v. d. Weerden Jr. zes maalde linksbuitenplaats van het 2e elftal innam. Commen taar overbodig. Wij vragen ons echter af, waarom de redacteur van dit blad, die zijn lezers toch gaarne het neusje van de zalm wil voorzetten, niet even aan ons om inlichtingen vroeg, daar wij ten allen tijde voor Ajax-belangen disponibel zijn. Of zou bladvulling de voornaamste factor van bedoeld schrijven ge weest zijn. Secretaris Elftallen-Commissie. Ook van den Heer v. d Weerden ontvingen wij een verweer-schrijven, in krasse bewoordingen gesteld. Uit een door ons ingesteld onderzoek blijkt dat de heer Hagé, de zaken schromelijk overdreven heeft voorgesteld, zooals terecht door ons werd vermoed. Meer voorzichtigheid zij onzen jongst'en medewerker aanbevolen! vt/ Den eersten Vrijdagavond in Februari (óFebr. a s zal in café „d'IJsbreker", wederom een club avond met dames gehouden worden. Wij verwijzen naar het programma in het e.v. Clubnieuws".

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4