NO. 23. DONDERDAG 1 JANUARI 1920. 30E JAARGANG. Van Week tot Week. Weder drie kostbare punten verloren! Afdrukken van Indrukken van Nevoh. -ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 PERJAAR-FRANCO "PER PQ/T- WEQKENDE LEDEN GRATI/- vjA 'R i 1919. Zondag 21 December H.B. S.—Ajax 3-1. 28 Ajax—H.F.C 1-1. Het gaat ons inderdaad niet naar den vleezel In den Haag werd ons eerste elftal in de laatste minuten geslagen en 'n vrij zekere draw tegen tegen de adspirant-kampioenen van dit seizoen in een (overigens verdiende) overwinning voor de Kraaien omgezet. J.l. Zondag waren wij getuige van een aardigen, vlug gespeelden wedstrijd. Wij zijn van meening, dat met één schuttertje (ééntje maar 111) in onze voorhoede de zaak in orde zou zijn geweest. Dat is de kardinale fout van het Ajax-elftal van dit seizoen: het is schutterloos. De voorhoede, zooals deze thans is samengesteld geeft in het minst geen bevrediging. In een vorig nummer spraken wij reeds over de failure, die de opneming van Knol is gebleken. Vandaag werd dit ten overvloede gedemonstreerd. Hoe aardig Knol ook kan ,,koppen'', zijn kop gebruiken in den figuurlijken beteekenis kan hij niet. Merkwaardig is het keurige spel in het veld onzer, mannen 'Met verbluffende zekerheid wordt gecenterd en gepasseerd, totdat voor goal niet éen in staat is dat goede spel productief te maken! Jammer genoeg! Overigens was de laatste wedstrijd, zooals ge zegd, zeer spannend en van goed gehalte. Vooral Joop Pelser en Brokmann speelden aan onze zijde een enthusiaste partij, terwijl diverse pushing rennen van Haan eveneens vermelding verdienen.- Met dit al begint het er droevig uit te zien. Onze kampioensillusies zijn sinds lang vergaan, doch moeilijk hadden wij kunnen bevroeden, dat wij ernstig moeten oppassen voor het degradatie gevaar. Het is waarachtig voor het Ajax-elftal geen sinecure aan dat gevaar te ontsnappen en alle lichtzinnigheid ware inderdaad uit den booze. Opgepast, dus mannen, en den strijd tegen het fatum met flinken moed., doorgezet, opdat 1920 ons niet een heel onaangename verrassing brenge Het zou al te bar zijn 1 En toch, Mr Reynolds, take care, for our Ajax will leave its bones, if matters go on in this way. Oudejaarsavond. Lieve vrouw, ik doe niet aan Nieuwjaarsvisites, dat weet je ik wil niet meedoen, met die duizenden en nog eens duizenden die op Nieuwjaarsdag met ceremonieel gebaar en uitgestreken facie bij hun vrienden in huis rukken, handjes drukken en veel heil en zegen wenschen aan diegenen, van wien zij een I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1