Het hellenö vlak. J ii2 CLUBNIEUWS een groote productiviteit (hij scoorde het vorige seizoen pl.m, 40 goals!) die o.i. toch veel en veel beter is dan Knol. Deze speler is wel snel en hij kilometert er doorheen, doch het is onbekookt en onberedeneerd werk en nooit leveren die rushes wat op. Het is natuurlijk 'n moeilijke taak de juiste opstelling te vinden, doch wij kunnen de vervanging van v. Dort, op 't oogenblik, niet juist vinden. Ten slotte nog een enkel woord over den wedstrijd, die door Mutters verdienstelijk werd geleid, al waren ook niet immer de beslissingen feilloos. Gedurende de eerste speelhelft heeft Ajax gedomineerd. Na half time heeft Bl.-W. ontegenzeggelijk het spel beheerscht en ons team tot verdedigen gedwongen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat een gelijk spel 'n juisteren uitslag zou zijn geweest, doch als wij het nu en dan weer schitterende combinatiespel van Ajax in het veld in aanmerking nemen zijn wij geneigd, onze ploeg als iets sterker te beschouwen. Het eenige doelpunt van den wedstrijd kwam enkele minuten voor rust uit een penalty voor hands. De Natris liet zich niet van zijn stuk brengen en plaatste het leder langs Schindeler! Groot gejuich in het Ajax-kamp! Overigens was zoowel binnen als buiten de krijtlijnen de temperatuur zeer hoog, d.w.z. van de gemoederen! Er vielen nog al eens harde woorden en de spelers keken niet al te vriendelijk naar elkaar, om nog maar te zwijgen van de groote onwellevendheid, die zeker deel van het publiek demonstreerde. O, tempora Van onze Enquêtecommissie. Voorgesteld als werkend ltd de Heeren(2de publ.) A. Bierman, Transvaalstraat 13, door A. en D Levendig; W v. Biene, Amstel 21, gaf zich aan ons op; J Kok, 2e Atjehstraat 9, door Gebr. Pelser; W. Mendels, Hemonijstraat 43, door A. Busbach en F. PelserH. v. Beets, v. Woustraat 7o, door Ge r. Pelser; J. Oostra, Amstel 21, gaf zich op aan het Bestuur; C. J. A. Voorhamme, Bellamyplein 30, gaf zich op aan het Bestuur; H. Smit, Nic Beetsstraat 116, door P. J. V. Leeuwen en J. Dabrock; J. Soeten, Commelinstraat 80, gaf zich aan het Bestuur op. Als adspiran leden de Jongeheercn: L C. Hollander, Bellamyplein 18 en J. Swijnenburg, 2e Oosterparkstraat 172, door het Bestuur. Er gebeuren tegenwoordig rare dingen! Het eerste elftal verliest van Quick, dat 's raar, heel raar zelfs; maar wat nog raarder is: de Elftalcommissie laat met zich sollen, zij is de baas niet meer; de spelers geven op in welk elftal zij wenschen te spelen enhet ge beurt A. F. C. AJAX Wat is namelijk het geval? Debois wordt in het eerste elftal geplaatst; daardoor komt de linksbuitenplaats in het tweede elftal vrij wat zou natuurlijker zijn dan Van der Weerden, die in het derde uitstekend werk verricht, de vrijgekomen plaats te laten innemen. Maar neenvan dezen speler was bericht inge komen, dat hij eventueel voor een plaats in het tweede niet in aanmerking wenschte te komen en de elftalcommissie, die, kan het anders, de gewaar deerde meening des heeren Van der Weerden ten zeerste respecteert, laat hem in het derde en zet den back van het tweede op de linksbuitenplaats. Want, redeneert men domweg, het derde heeft een goede kans voor het kampioenschap en het tweede niet, alsof het behalen van een kampioen- de verlijking kan doorstaan met het naar boven brengen van jonge spelers! Wij vragen ons af: wat moet dit worden, waar moet dit naartoe? Thans geven de heeren aan, waarin ze niet willen spelen, en de elftalcommissie geeft er gehoor aan; later zullen zij opgeven in welk elftal zij wenschen te spelen en het zal eveneens gedaan worden! Wij kunnen de heeren-commissieleden een goeden raad geven: neemt hier onmiddellijK stelling tegen 1 Het plantje is nu nog teer en broos. Gij weet met welk een snelheid onkruid zich verbreidt; lukt het uit, alvorens het wortel geschoten heeft! Stelt een voorbeeld, weest streng, hardvochiig, wreed, maar laat in godsnaam niet met U sollen 1 Want dan zijn wij verloren! Bij nadere informatie bleek ons, dat niet alleen Van der Weerden, doch alle spelers van het derde elftal het besluit hadden genomen, nooit en te nimmer voor het tweede in te vallen. Voorwaar iets fraais Vergeet niet, derde elftallers, dat Ajax niet is Ajax IIIliefde voor Uw elftal vinden we prachtig doch toont Uw waarachtige liefde voor de gtheele vereeniging, voor ons Ajax, door U te onder werpen aan de algemeene regelen, die wij allen na te leven hebben en waaronder gehoorzaamheid aan de elftalcommissie toch zeker een eerste plaats inneemt. Nogmaals, elftalcommissie, waakt! gij bevindt U op een hellend vlak; grijpt U vast, vóór het te laat is. C. Hagé. (Het boete-lijstje ziet er anders niet naar uit dat Schoevaart met zich laat sollen! Red.)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4