Y CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ~71 iiï Ajax B adsp. R. C. A. A adsp., n uur Midden leg veld II. Ajax C adsp.Blauw-Wit C adsp., 11 uur Middenweg veld III. 28 December 1919: Ajax I-H. F. C. I. A. F. C. II Ajax II. 4 Januari 19l9. Sparta I-Ajax I, Schorsing, De Elftallen-Commissie stelt het Bestuur voor het w.l. W. Mast te schorsen gedurende December. Boeten. A. J. ten Herckel, J. Visser, Th. H. Smit, W. Musch, N. J. P Smith, C. de Nijs, C. Kreuger, J. Spook, J M Couton, A. M. de Pater, W. H C. Lieven, M G. Pijnappels, F. Zwerver, F. Kuster, G. C. Lodder, P. Zeehandelaar en H. K. Smit, door de Elftallen-Commissie beboet met f I. wegens wegblijven van wedstrijden zonder bericht. Reijnier Claeszenstr 2. J. J. GROOTMEYER Telefoen Z. 5005. Secretaris. j Wedstrijden-Kerstdagen. yfc Evenals vorige jaren gaan twee elftallen n 1 twee combinaties gevormd uit beschikbare spelers van Ajax II, III en IV met de komende Kerst dagen de provincie in. Het e.ene elftal toert in het Zuiden van ons land en speelt waarschijnlijk op den eersten Kerstdag te Vlissingen en den tweeden dag te Bergen op Zoom. Het andere minder sterke elftal speelt in Noord-Holland, waarschijnlijk in den Helder en den tweeden Kerstdag te Enkhui zen. Ten einde geen onnoodige afschrijvingen te ontvangen verzoeken wij spelers van Ajax II, III en IV, welke de twee Kerstdagen beschikbaar zijn, zich vóór a s. Maandag op te geven aan den Heer Fr. Schoevaart, secr. der Elftallencommissie Natuurlijk worden de reis- en verblijfkosten voor spelers vergoed. Nadere mededeelingen volgen dan per aanschrij ving. Wij wenschen den reisgezellen veel pleizier en veel succes. -$• I Van Week tot Week, j j Zondag 30 November: Ajax—Quick 1-2. 7 December: A F.C.—Ajax 1-0. 14 Ajax—Blauw-Wit 1-0. Teleurstelling en... vreugde! Deze titel moge op het eerste gezicht 'n paradox lijken, toch geeft hij onze gevoelens over de Ajax-verrichtingen sinds einde November geheel juist weer. De fatale nederlagen tegen Quick en A.F.C. beiden het summum van tegenslag hebben ons deerlijk „downheartd" gemaakt en ware het niet, dat de over winning van Zondag f.1. op de blauwwitte stadgenooten ons uit die beklemde stemming had losgemaakt, dan zouden we onzen lezers zooiets als 'n treur-speech hebben moeten voorzetten. Plaatsruimte we zullen ons gezien de duurte-misère voor- loopig nog tot uitgave van Clubnieuws-jes van vier pagina's moeten beperken gebiedt ons kort te zijn en wij zullen daarom volstaan met een overzicht te geven der drie wedstrijden, waarvan hierboven de uitslagen zijn vermeld, uitslagen die voor twee-derden 'n o.iaangename noot vormen in de Ajax-historie der laatste dagen. De twee nederlagen tegen Quick en A.^.C, kunnen betrekkelijk op één lijn gesteld worden. In beide wedstrijden was de Ajax- ploeg overwegend in de meerderheid (gelukkig zijn vriend en vijand het daarover eens) en het was inderdaad die onzicht bare heks, die in de wandeling Pech heet, welke ons den weg naar de overwinning afsneed. In den wedstrijd tegen Quick maakte Debois de eerste en eenige goal voor ons. En ondanks ons overwicht wisten de Hagenaars gelijk te maken. Iedereen verwachtte echter dat Ajax zou winnen en toen onze mannen in de tweede speelhelft 'n soort bombardement openden op de Quick-veste leek alles 'n quaestie van tijd. Wie schetst aller verbazing toen daarentegen juist even voor tijd, Quick het winnende punt maakte en ons 'n nederlaag bezorgde Bij A.F.C. idem idem. 'n Wedstrijd die zeker op geen le klasse-peil stond. Speciaal A.F.C. maakte er niets van en het toppunt was wel, dat haar vrij ongevaarlijke voorhoede een copie gaf van de Quick-prestatie en juist in time het winnende punt scoorde„Het Sportblad" noemde dat „een helder moment" en waarlijk deze definitie past in de beschrijving van zulk een wedstrijd, die voor beide partijen vol „duistere" oogenblikken was! Wel contrasteert met beide genoemde matches de wedstrijd tegen Blauw-Wit van j. 1. Zondag, die in aanmerking genomen de slechte ge steldheid van het terrein, van een uitstekend gehalte was. Deze ontmoeting had tal van fraaie spelmomenten en daarenboven een spannend verloop, zoodat de duizenden toeschouwers (heele files menschen moesten worden teruggezonden) „ouderwetsch" genoten hebben. Er is over alle linies met enthusiasme gespeeld. In onze verdediging traden Fons Pelser en Hordijk op den voorgrond. Speciaal Fons speelde 'n keurige partij en indien deze speler er in slaagt een zekere ongemotiveerde ruwheid, die soms zijn spel ontsiert, af te leggen, dan zal hij, zoo doorgaande, zeker een grootc repuiatie veroveren. De voorhoede was thans van r. n. 1. als volgt samengesteld de Natris—Brokmann—Knol—Debois—Haan en hoewel er ver dienstelijk is gewerkt, lijkt het ons toch toe, dat de E.-C. een onjuistheid beging door v. Dort te vervangen, een speler van

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3