•ABONNEMENT/PRlV f 2.50 PEGJAAGfQANCO PEG PQ/T- WEQKENDE LEDEN GPATI/ MAANDAG 15 DECEMBER 1919. 3QE JAARGANG. Mixeb Pickles i i E 'O E Nagekomen bericht. -x- i Hoe staan öe zaken. (•jiri m 11] u im/sM«I ?I*M ii NO. 22. AlA E E T» XXVII. Overwinningsvreugde j Het was niet diè lawaaierige sensatie van 2 December 1917! c'est vrai! Geen filmoperateurs en geen extra-editie van het Ajax-Clubnieuws, geen roodwitte en blauwwitte ornamenten in de knoopsgaten en geen delirium voetballorum in het kwadraat! Sinds zijn we bestendiger geworden, we blijven nuchter zelfs bij de Ajax-Blauw-Wit kolossaliteitü Hier en daar onder het grootere publiek'n vroolijk kloppartijtje voorts wat hartstochtelijke onhebbelijk-heidjes van degenen, die graag voor heer of dame willen doorgaan, doch het niet zijn Maar overigens niets bizonders. Ja, toch Toch iets bizonders! We wonnen! Dat hebbeu we. vertikt, sinds 26 October niet meer beleefd! 't Is om uit je roodwitte huid te springen! Waar is toch je heil gevaren, Ajax? Dat ronde, vette, mollige seizoen '18-19, moet het dan per sé door 'n sprinkhanig-mager sukkeljaar worden gevolgd Maar vandaag hebben jelui het fatum doodgespeeldBravo! Bravo, mannen! Dat was weei werken, hè Daar hadt je weer Henk Hordijk, de man-met-den-bal-aan-een-touwtje van het vorige seizoen. Daar hadt je weer de-uit-zijn-slof-schietende Haan, daar zagen we ^de zwaluwende Brok, de man van het spel-verdeelen daar hadden we Smit-met-zijn-gesloten- doel daar Maar genoeg! 't Was knap! Br is tenminste gewerkt, er zat fut in en dat deed ons toch zoo goed. Want we zijn de laatste weken van zoo'n beroerde kermis thuisgekomen! Brrr! Daar werden we geklopt door Quick! Door Quick! Moet je nog peuleschilletjes. Kregen we verder op ons gezicht van Scheepen's troetelkinderen. Hemeltje, wat knorden die biggetjes op hoeve Goed Genoeg over dat zwijntje!!! En nu stond natuurlijk in alle krantjes, dat we vandaag fijn van Blauw-Wit op onze achterlapjes zouden krijgen! Natuurlijk! Logisch! De man, in rhe street wist dat ook wel! Asse op d'r smoel kraage van Kwiek, goane se d'r met botur en sukkur in tège Blaauw-Wit! Faan En nu is het eens „faan" anders gegoan! Ajax heeft getriumpheerd. En ik feliciteer je daarmede Pelser, jou en je mannen! Van harte hoor! Na al die gelijke spelen en nederlagen van Ajax, die veler trots en waanwijsheid flink in elkaar gedeukt hebben (tot eigen heil!!) deed het goed weer eens te kunnen juichen, de overwinningsvreugde weer eens te smaken! Neem het ons maar eens kwalijk, dat we gnuifden bij dat rustige strafschot van de Natris, dat ons twee kostbaie puntjes heeft bezorgd. Poor Blue and White! Naar mate het einde naderde, trilden de zebra-enthusiasten van opwinding. En toen Mutters af-blies neigde hunne treurige koppen droefgeestig ter kimme Het leven is geen lolletje! Hup, Ajax! A'dam, 14' 12' 1919. VLOKKIE. Clubavond. Vrijdag 19 en 26 Dec. a.s. bijeen komst bovenzaal Café „Munttoren", Muntplein 7 bij de Vijzelstraat, Alhier. Wij hebben in onze vorige nummers een resumé gebracht van Ajax I en II en willen thans deze rol prent van het Ajaxgebeuren verder ontvouwenWij hebben voor heden het woord gegeven aan den Heer F Levendigcaptain van het derde elftal, die ons

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1