7 s CLUBAVONDEN. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX N 107 voorhoede! Nu komen de goals... Wie damals! Wat is het anders geloopen IDie verstikte Horburgers zaten er als duivels tusschen en trapten alle illusies in elkaar. De V. O. C -verdediging heeft het vandaag onherroepelijk gewonnen. Onze vleugelmannen werden ernstig bewaakt en het scheen een onmogelijkheid het vroegere spel te ontplooien, ondanks enkele prachtige staaltjes „individueel'' van Jan de Natris e.a. Tot overmaat van ramp had Frans de Haan zijn slechtsten voetbaldag van het jaar en hij kon ten slotte natuurlijk bij het publiek geen goed meer doen Alles bij elkaar genomen voor onze aanvals- linie een slechte dag, ondanks het feit, dat b.v. de tweede goal een „juweel' was, als wij het Ajax-vrouwtje mogen nazeggen In de achterhoede sleepte Fons Pelser veel uit het vuur en Couton had er eveneens wel plezier in. Smit goochelde echter een paar maal vreemd met den bal, afschoon hij daarentegen enkele malen zeer ferm redde. De middenlinie op Jo Pelser na, kon ons, ook al niet zoo bijzonder be koren, zelfs Henk Hordijk speelde beneden lijn prestaties en wij weten, dat er veel meer kracht van hem en zijn partners kan uitgaan. Laten wij nu den moed zinken? Opnieuw heb ben wij het ranglijstje eens aangekeken. Acht gespeeld en negen punten. Doelgemiddelde dertien om dertien. Dat zijn fatale cijfers! Vooral de laatste!!! Doch nog geven wij het niet op. Wij kunnen niet gelooven aan een voortgaan op deze wijze. Komaan, Reynolds, blaas nu eindelijk de reveille voor je elf discipelen 1 Wat drommel, moeten wij nu zoo beschaamd worden in ons ge loof van Ajax, kracht en kunnen! Wie bezielt onze mannen met het feu saré om nog. kampioen te worden! Voila! Hier staat het. En nu aan het-klimmen op de competitieladder. Zondag a.s. Ajax Quick! Arm Quick!! Van onze Enquêtecommissie. l Voorgesleld als werkend lid, de Heeren A. Bierman, Transvaalstraat 13, door A. en D. Levendig. W. van Biene, Ned. Isr. Jongensweesh., Amstel 21, gaf zich op. J. Kok, 2e Atjehstraat 9, door Gebr. Pelser. W. Mendels, Hemonystraat 43, door A. Busbach en A. Pelser. H v. Beets, v. Woustraat 70, door Gebr. Pelser. J. Oostra. Amstel 21, gaf zich aan ons op. C. J. A. Voorham me, Bellamyplein 30, door C. de Bois en Theo Brokmann. Als adspirant lid, de jongeheeren J. Swijnenburg, 2e Oosterparkstraat 172, gaf zich op. L. C. Hollander, Bellamyplein, 18 door C. de Bois en Brokmann. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J GROOTMEIJER Telefoon Z. ,5005. Secretaris. We ontvingen de laatste weken een geweldig aantal damesbrieven, die allen tot leidmotief hadden, „wanneer mogen wij nu óók eees op clubavond komen''. Ofschoon ons reglement alléén van voetballers spreekt, „dus niet van voetbalsters" heeft de Clubavonden-Commissie besloten, éénmaal een clubavond te organiseeren, „met dames". .Een clubavond, dat wil dus niet zeggen een partij van avondtoiletjes, balboekjes en glacétjes, van zalige One-and-two-steps, van Fox- turkey en andere trotten op een idiale parketvloer. Daar denken wij niet aan. Wat het echter wel moet worden, is een knusse en gezellige boel, wars van alle stijfheid en officiéél gedoe. We verwachten U dus, met Uw dame, Vrijdag 12 December a.s, in Café „de Ysbreeker" en zullen alles in het werx stellen, van dezen avond een Ouderwetschen Clubavond te maken. Rest ons naar het programma te verwijzen en op te merken dat wij voor een schitterende collectie prijzen hebben gezorgd. De Clubavonden-Commissie, JAN SCHOEVAART. F. DE HAAN. PROGRAMMA. voor 12 December a s. in Café „Le Ysbreeker", .aanvangt uur precies. 1. Gemengde biljart-wedstrijden op de Vlotbrug".

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3