r I Clubbericht. i j Wedstrijdprogramma. Geroyeerd wegens wanbetaling de w.l.: Afgevoerd als w.l. Van Week tot Week. Ons eerste speelt voor de vijfde maal in dit seizoen gelijk. 106 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX het geval wanneer gedurende eenigen tijd elf spelers geregeld met elkaar spelen. Het homogene (de eerste vereischte voor een goedwerkend elftal) is dit seizoen dus zeer'benadeeld in Ajax II. Dank zij echter de zich steeds meer ontwikkelende individueele krachten der jongere spelers, en de kameraad schappelijke geest, onderling, heeft Ajax II vanaf September 1.1. inderdaad nog keurig werk verricht. Dit valt zooveel te meer op, indien men bedenkt, dat aan het begin van het seizoen men met een eenigszins onbekend en in ieder geval ontwricht elftal aanving. Edoch, slechts 2 wedstrijden zijn tot nog toe verloren (tegen de Spartaan met 4—0 en Blauw Wit met 2 1). De wedstrijd in den Polder werd tengevolge van het eigen aardige optreden van den scheidsrechter, door de Spartaan gewonnen (welk optreden n.l. tengevolge had dat ons niet het gelijkmakende punt werd toegestaan, hetgeen de aanleidende oorzaak was, dat gedurende het verdere gedeelte van den strijd vele onzer jongelui doodkalm in het veld bleven staan toekijken terwijl de wedstrijd tegen Blauw Wit zeer onverdiend verloren werd (gelukkig rest ons nog een wedstrijd tegen ieder dezer Clubs, dus: revanche, Jbe sweet, boys). Op 23 November j.l. werd in de Kruislaan van H.F.C. II met 5—2 gewonnen, door een elftal dat nog slechts een enkele wijziging moge ondergaan ten einde dit seizoen nog een zeer ernstige candidaat voor de Eerste plaats in onze Afdeeling te zijn. Het spel der voorhoede, op het oogenblik, is werkelijk weder aardig combinatie spel te noemen, dat goed gesteund wordt door de halfbacks, waarin speciaal André de Kruyff dit seizoen voortdurend uitblinkt door zijn taktisch en onvermoeid werken, terwijl onze nieuwe Ieftback Meyers, een zeer trapvast en stevig speler is. Zonder ook maar eenigszins vooruil te willen loopen op de beslissing der Elftalcommissie, en omdat in ieder Elftal maar elf plaatsen beschikbaar zijn (een goed verstaander heeft slechts een half woord noodig), moge de volgende opstelling als „hint" diene voor het behalen, nog dit lo&pende seizoen, van het Kampioenschap der Reserve Eerste Klasse Afdeeling, n.l.: Andriesse (indien deze niet meer speelt: Ziegeler) Meyers Hoogland de Kruyff Goossen Vos Knol Geudeker Dubois Kooge Na bovenstaande gelieve U, Lezer, het antwoord te geven op de vraag: „Hoe staan de zaken van Ajax II"? Indien U mijn repliek wilt kennen; welnu, dit is: hoopvol. P. J. PRINS. (Wij sluiten ons hierbij geheel aan. Red.) Zondag 30 November 1919. Ajax I-Quick I. veld 1 Middenweg. 2 uur. Ajax li-Spartaan II. veld 1 Kruislaan. 2 uur. Ajax Iil-Hollandia II. veld 2 Middenweg half twee. Blauw-Wit IV-Ajax IV. 2 uur Stadion Amstel III-Ajax VI.. 11 uur. Blauw-Wit VIl-Ajax VII. 2 uur. R C. A. II-Ajax VIII. 2 uur. Unicum Ajax X. 2y3 uur. A. T. B. II- Ajax XI. 11 uur. Ajax XII-R. C. A. III. veld 2 Middenweg. 11 uur. Ajax a adsp.-O.D.E-a adsp. veld 2 Kruisl. 11 uur. Ajax b adsp.-A.D.W. adsp. veld 3 Middenweg. 11 uur. D.E C. adsp -Ajax c adsp. 11 uur. R.C.A. b adsp.-Ajax d adsp. 11 uur. Zondag 7 December 1919. A. F. C. I-Ajax I. Blauw-Wit III-Ajax III. Zondag 14 December 1919. Ajax I-Blauw-Wit I. Gooi II- Ajax II. O.D E. II-Ajax III. Zondag 21 December 1919. H. B. S I Ajax I. Blauw-Wit II-Ajax II. W. F. C. II-Ajax III. Zondag 28 December 1919. Ajax I-H. F. C. I. A. F. C. II-Ajax II. H. A Reijnders, K. Tangerman, K. G. Roos. Afgevoerd als ondersteunend lid: A. J. A. v.d Bergh, J. P. v. Goorberg, D. Ochse, D. Besem, H. J. H. Godijn, S Lever Jr., C. v. Vloodorp. W. Schuller. Reijnier Claeszenstr 2. J. J. GROOTMEYER Telefoen Z. 5005. Secretaris. Zondag 23 November 1919. Ajax 1 V. O. C. I: 2-2. Eerlijk gezegd is clit gelijke spel een erge, dikke streep door de rekening. Wij hadden vast gerekend op eene overwinning en aarzelen niet dit neer te schrijven. Het feit, dat de Natris welkom binnen de krijtlijnen, weder in de gelederen was, stemde de Ajax-harten hoopvol! Daar hadden wij- dan weer onze ouderwetsche

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2