y ut =iruu:\mi iwUJ •ABONNLMENypRlV f 2.50 PER JAAR FRANCO PEG PQ/T- WEQKENDE LEDEN QPATI/- NO. 19. ZATERDAG 1 NOVEMBER 1919. JAARGANG. Van Week tot Week. Keerpunt .v}/. \*r 'F Zondag 19 October 1919 Ajax I - Sparta 14-1. De eerste victorie van het seizoen 1 Kon het anders of alle harten, die warm klop pen voor onze club, waren vól van vreugde? Wij wenschen onze jongens dan ook geluk met deze overwinning. Zij is van grootere be teeken is dan menigeen oppervlakkig zou denken. Het moreel onzer troepen schijnt hersteld en dat is de ,,groote" factor, speciaal voor onze mannen, die gewend aan goodluck, te spoedig terneer zitten, als het niet voor den wind gaat. Deze overwinning dus is in onze oogen moreel van de grootste waarde Want bezien in het licht van spelprestatie, zullen wij het allen eens zijn, dat Sparta niet meer de krachtige ploeg is van eenige seizoenen her, zoodat de overwinning gemakkelijker bevochten kon worden,* dan wij vermoedden. Natuurlijk doet dit aan het feit, dat de Ajacieden enthusiast en zelf-bewust gespeeld hebben geen zier af, en daarom onze hulde aan Pelser en zijn discipelen. Wij hopen, dat deze overwinning het nkeerpuntzal zijn en thans weder in successie het woord overwinning" met Ajax I synoniem zal zijn 1 Het was een bizonder aardigen wedstrijd. Debois bleek een uitstekend speler, die stormen derhand alle Ajaxharten heeft veroverd Onze ,,Haan" liep langs het lijntje met 'n bravour van je welste. Jammer, dat zijn vriend Bos hem on ophoudelijk wbuiten spel" floot", o.i. diverse malen absoluut onnoodig. Van Dort speelde met ouderwetsche élan en Brokmann idem. Nu nog wat meer schotvaardig heid en we zijn er. Over de achterhoede zijn wij niet onverdeeld enthusiast, ofschoon wij hopen, dat wij ook daar weer spoedig het tactische spel van vroeger zullen terugzien. Gupffert was de beste speler van het veld. Bos bespeelde zijn fluit met volkomen beheer- sching, echter niet zonder phantasie. Zondag, 26 October 1919. D.F.C. 1—Ajax 1: 0-1. Onze tweede overwinning is binnen. Daar heeft onze kranige achterhoede voor gezorgd, welke ook thans dapper stand hield en zich niet liet passeeren. Vooral Smit heeft keurig gespeeld. Hordijk bleek verhinderd Bieshaar verhuisde daar om naar de rechts-halfplaats, de Haan speelde links-half en Geudeker rechtsbuiten. Wederom bleek Dubois zijn plaats in het elftal waardig. Het winnende goaltje, even na de pauze gemaakt, kwam van zijn voet. Binnenkort krijgen wij de Natris weer in het veld en dan zal de Elftallen- commissie de Haan in de verdediging terug moeten trekken daar men Dubois moeilijk zal kunnen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1