Van onze Enquêtecommissie. -$• Bossche Kladjes. I j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 95 Ze beschuldigden eikander, Ach, wat gingen ze te keer, Van ontrouw, overspel en woordbreuk, En ik weet niet wat al meer. Gelukkig kwam toen de ontknooping, Van het wederzijds sermoen, De N.V;B. erkende fouten, En A. die zou het nooit weer doen, We zijn als voor elkaar geschapen, Riepen ze verheugd en blij, En na een teeder intermezzo, Is het nu weer koek en ei. A.F.C. m'n complimenten^ Hartelijk gefil'citeerd, Net als wij werd j' in de raadszaal, JEn niet op 't veld gepromoveerd, Ding als Rood-Wit en als Blauw-Wit, Naar de gouden eerepalm, En het Amsterdamsche voetbal, Wordt het neusje van den zalm. TRIC-TRAC. tV- Aangenomen als werkend lid, J. Hoogland. Voorgesteld als werkend lid, de Heeren: J. Knol, Nieuweweg W'smeer, door P. J. Prins en J. Pelser. J. P. Smeding, Celebesstraat 19, door J. Martens en C. H. Geudeker Jr. J. A. R. Smits Jr., Balistraat 24, gaf zich aan ons op. J. F. C. Israel, Kinkerstraat 367, gaf zich aan ons op. Als adspirant lid, de jongeheeren: B. Grimmelt, Hotel de 1' Europe A'dam, door Grootmeijer en de Munnik. R. Blitz, Blasiusstraat 12, gaf zich aan ons op. A. Montezinos, Amsteldijk 80, gaf zich aan ons op. W. Schuurman, Prinsengr. 584, door J. G. Cluwen en W. H A. Gupffert. C. L. Bolwidt, Zeilstraat 15, door C. B. Bolwidt en Bestuur. Reijnier Claeszenstr. 2. J J. GROOTMEIJER Telefoon Z.5005. Secretaris. 11 REIS-A VONTUUR. Als iemand verre reizen doet deze oer oude spreuk uit de trekschuit periode, heeft zelfs in dezen snellen tijd van Elta en Auto, van Fokker en Versteegh, van Indian en HD, nog niets van z'n frissche bekoring verloren. Nog steeds breng je iets nieuws van de reis mee en vooral als je op reis gaat met je club, doe je een schat wereld kennis en 'n dosis onmisbare wetenschap op, dat 't eind daarvan weg is. Met m'n club dan ging ik mee op reis, naar Maastricht. We waren met z'n allen, 'n man of 14, in 'n doorgangs 3e klasse (we zijn maar pro- vinciaalsche schoojertjes en baden ons niet in de weelde van plusch en Restauratiewagen) en maak ten 't ons gemoedelijk met de vier uur sporens voor den boeg. We zongen, kaartten en praatten honderd uit en we eindigden rpet waarmee elk gesprek in dien lammen oorlogstijd eindigde, met de distri butie en het. eten, dat zoo slecht was en zoo duurl veel te duur voor óns arme stakkers en je 't toch niet houden kunt op 'n broodje met kaas, heelemaal heen en weer naar Maastricht. En toch vinden ze overal wat op, zei Gerrit, met zoo'n strak snuit, dat ik 't dadelijk voelde dat er ;wat achter stak. 'k Was. ging ie door Vrijdag nog in St. Oedenrode bij 'n kennis die 'n hoenderpark heeft. Daar probeerden ze juist 'n nieuw Amerikaansch krachtvoer, gewoon een wonderlijke uitvinding. Dat voer, speciaal ge prepareerde mais, heeft de eigenaardigheid dat 't vier maal dienst kan doen. De kip geeft 't geheel in den zelfden toestand terug, en haalt er toch zoovéél voedsel uit, dat ze in den helft van den tijd vet gemest is. Ze hebben er aparte hokken voor. vier boven elkaar. De eerste kip laat op de bekende en onuitsprekelijke weg 't

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 7