(r 94 Mixed Pickles Varia. i Waar werd oprechter trouw, Dan tusschen man en vrouw, Ter waereld ooit gevonden. Vondel. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX i l In Haarlem. Somber lag er de Hout in zwaren regensluier. Onmeedogenloos striemde het hemelwater de stervende pracht van het herfstbosch en het was alles droefgeestig en melancholiek Langs de doorweekte paden repten zich de voet gangers, fél-mopperend over de wreedheid van Pluvius om juist nu, op dezen Zondagmiddag, zijne zegeningen zoo overvloediglijk neer te plassen over onze arme hoofden J Wij lieten de troosteloosheid over ons heen druppelen en stapten lijdzaam H.F.C.-terrein waarts. Alles ten spijt stonden daar reeds heeren en dames, geparaplui-d en ge-regenjas-t, in den zond vloed, wachtend op de dingen die komen zouden. Welk 'n gul enthusiasmeWelk een perfide adoratie van het bruine monster 1 De Haarlemmers zijn fanatiek. Jammer, dat ze niet verleeren altijd en uitsluitend door de locale bril te zien. De opmerkingen van eene bejaarde., laten we zeggen, „dame'', spraken in dit opzicht weer folianten Opwekkend waren ook weer de brui-fanfares van een zeker soort Ajax-aanhang De luidruchtig heid en het élan van zulke troepen is misschien in sommige gevallen een excuus voor de prikkel baarheid van de Spaamestedelingen. De wedstrijd? Een half-Ajax van het verleden en een tweede helft, die slechts een groc ervan is. Bij elkaar juist te weinig om te zegevieren. Althans zoo was het hedenmiddag. Met andere woorden, de Ajax- verdediging behoeft geen zorg' te baren. Doch anders moet het met den aanval worden, anders gaan we decidément de verkeerde richting van het ranglijstje uit. Het was anders heusch zoo'n slechte wedstrijd niet. Voor de H.F.O-broederkens althans niet. Hun doelrakker, 'n korfballer, had 'n subliemen middag en de H.F.C -meiskees rond me zeiden de liefste dingen van hem. Voor de Ajacieden was het voor de vierde maal van dit seizoen geen victorie. Indien wij niet hardleersch zijn, hebben we nu al veel kun nen noteeren. Laat het nu uit zijn, vrienden! Zondag krijgen wij de Spangensche burchtheeren 1 We hooren Rotterdam al kraken van genot als Ajax klop krijgt! Er zit 'n speciaal tintje aan de ontmoeting tusschen de Amsterdamsche en Rotter- damsche favorieten, 'n extra belangrijkheidje Que voulez-vóus? Dat moet gewonnen worden Of hebben de heeren hun strijdbijltje begraven? We zullen zien. Onze mooie taal bezit tal van wijze spreuken. Zij zijn heel oud en toch nooit uit den tijd. Een er van van zegt: Beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald"Wat denken de Ajax-leden van dit gouden woord? Of liever wat zouden zij denken van een toepassing ervan? Nu Zondag spreken wij elkander nader. Am sterdam- Rotterdam, 'n zware dag. Ook een schoone? 12 Oct. 1919. 'f* Nou, de zaak is weer in orde, Alles is weer rechtgezet, Op een haar na was er scheiding, Tusschen tafel en het bed, Maar toen- beide echtgenooten, Nog een keer hadden gesmoesd, Kijk, toen werd de spreuk bewaarheid, Dat oude liefde toch nooit roest. Zondag hadden ze een conferentie, In het Vorstelijke „den Haag", En daar gaven ze elkander, Eerst nog eens de volle laag, IV- ==4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 6