r A. F. C. AJAX PROGRAMMA. Scheidsrechter Chanticler zal ieder zonder aanziens des persoons, die durft beweren hem „wel eens beter gezien te hebben", door onzen beroemden uitsmijter Johnny Schavoert de zaal uit laten kwakken. Liedjes van het Ajaxveld. IV'. CLUBNIEUWS DER =^1 93 Oude Karseboom", die vooral bij oude leden prettige herinneringen zal wakker roepen. De eerste Vrijdag van iedere maand is deze zaal echter bezet en wij hebben daarom voor dezen avond beslag gelegd op de boven zaal van „de IJsbreeker". Ook voor de feestelijke opening van de club avonden leek ons deze zaal uitermate geschikt. Besluiten wij met naar het hieronder vermelde programma te verwijzen en op te merken, dat voor een schitterende collectie prijzen gezorgd is, De Commissie, de HAAN. J. SCHOEVAART. yoor 17 Oct. a.s. in Café „De IJsbreeker", aanvang 8 uur precies. 1. Groote Pandoer wedstrijden achter zware motoren met classementen. Benzine van „De drie Fleschjes". Pracht prijzen beschikbaar ge steld voor de gokkers, die het meest aantal punten op hun slachtoffers weten te veroveren. Extra prijs voor de grootste „zwabber". 2. Internationaal Concours op de Vlotbrug. Alleen eerlijke spelers komen hiervoor in aanmerking. Biggen geoorloofd. Eereprijs: de reuzenbok, geschoten door de strafcommissie de Natris-Delsen-Kooy. 3. Australische kruiwagenrace met handicap. Olie voor warmloopen aanwezig. Deelnemers o.a. de beroemde koppels Geels- Kooge,Oudheusden-Delsen en Tump-Lucas. Bookmakers onder controle van master Theo Mannbrock. Opmerkingen: Klokslag half twaalf zullen de prijzen op plechtige wijze worden uitgereikt. Wie voor de prijsuitdeeling weggaat wordt ge radbraakt. Eventueele protesten, mits binnen 10 seconden voor het spookuur ingediend zullen door de krijgsraad model worden behandeld. De straffen bestaan uit een jaar, drie of twee maanden schorsing. Muziek zal de wedstrijden opluisteren. De schorsing! Kijk eens hier meneeren rechters Dat U straft is niet verkeerd, Tucht en orde moet er wezen Is al eeuwen-lang beweerd. Als men nergens voor zou straffen Kreeg je herrie en kabaal Waar de duivel bij zou grijnzen, En de Deugd ging aan de haal Maar je kunt ook overdrijven En te gretig zijn met straf. Als je ieder levenslang geeft Ben je overal van af! Straf, maar doe het steeds met mate, Niet te graag en niet te gauw. Ga de straf niet overdrijven, Want dan krijgt het Recht een knauw. Delsen heeft een jaar gekregen, Twaalf maanden blijf-ie thuis Op den zolder zitten peinzen Van z'n A.F.C.-abuis. Jan de Natris kreeg drie maanden, Dat is niet zoo'n langen tijd, Maar twaalf wedstrijddagen zijn we Toch maar den rechtsbuiten kwijt! Is er niet wat overdreven, Is de straf niet wat te bar, Zijt ge met Uw rechtsbegrippen Niet een beetje in de war? Wie een pakhuis leegsteelt krijgt nog Een voorwaardelijke straf, Daarom staah de Ajacieden Van Uw ijs'lijk vonnis paf... Vroeger maakten we de kind'ren Altijd bartg met zwarten Piet, Die met booze blikken naar de Stoute kleine jongens ziet. Dat is ouderwetsch geworden, Daaraan doen we niet meer mee. Wie wil dreigen doet dat met de Rechters van den N.V.B.P. L.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 5