'^1 Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Afgevaardigden. I Van Week tot Week. I -fc I Een verdiende nederlaag. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 9i S. TüMP, Voorzitter, Fr. SCHOEVAART, Secr., Ceintuurb. 422 2e Jan Steenstraat 37 ^am J. M. Pelser, G H. ZlEGELER, Leden. Piet van Os, Chr. Holst, H. J. Prins, J. Ph. de Waal, J. S. Günzel, J. Stallmann. Gouden Hoofd, J. J. grootmeijer, N. A. U.. Chr. Géudeker, A. V. B., 3 Bestuursleden en Dr. KEESING. Plaatsverv. Leden. Zondag 5 October 1919 Ajax 1 H.B.S. 1: 2-6. Nadat ons eerste elftal in successie 37 (zegge zeven en dertig) thuiswedstrijden voor de eom- petitie gewonnen heeft, is H. B. S. er tenslotte in geslaagd aan dit schitterende record een einde te maken door ons met niet minder dan 6-2 te slaan. In de eerste helft van deze ontmoeting leek het er niet naar dat we een dergelijke débaclc zouden meemaken. Jan van Dort, welke gelukkig weer op de rechtsbinnenplaats speelde, bleek z'n productiviteit niet op de rechtsbuitenplaats achter gelaten te hebben. Reeds binnen enkele minuten pikte hij een voorzet van Gupfïfert op en scoorde Onhoudbaar. De Hagenaars maken echter spoedig gelijk en even laater scoorden ze het leidende punt. Appie de Haan weet echter nog voor de pauze met een schitterend schuin schot ons tweede doelpunt op het scoringbord te brengen. Waar ons elftal in de eerste helft een klein overwicht in het veld had hoopten we allen op een kleine overwinning Het derde doelpunt voor H.B.S.een fout van het duo Smit-Couton, was echter het keerpunt in dezen strijd. Het spelpeil der onzen zakte geweldig terwijl onze tegenstanders het spel volkomen gingen beheerschen. De H.B.S. voorhoede speelde als het ware met onze verdediging en schoot den bal nog vier maal langs Smit, waardoor het einde ons een 6— 2 neder laag bracht. Onaangenaam was het dat beide elftallen tegen het einde minder vriendelijk op traden en de verstandhouding er niet op ver beterde. Van Bisselick hield de teugels gelukkig strak en leidde op correcte wijze. Schakelen wij het laatste half uur van den wedstrijd uit, dan heeft onze ploeg, ondanks de 6-2 nederlaag, uitstekend gespeeld. Fons Pelser's afnemen, controle en plaatsen viel zeer te roemen. Coutonspeelde een klasse minder.In de middenlinie hebben Joop en Hordijk beter gespeeld dan Bieshaar, die er echter al beter inkomt. In de voorhoede vlotte het overal, behalve op de rechts buitenplaat sen. Tusschen de eerste klasse A. V.B. en de eerste klasse N.V.B. is echter een dusdanig verschil in spelkwaliteit dat we niet de minste kritiek op van Raan's spel zullen uitoefenen en het bij waar deering zullen laten voor de goede wil van dezen debutant. De zonde-bok was dezen middag Smit, onze doelwachter. Inderdaad heeft onze trouwe wachter eenige fouten gemaakt, doch welke keeper heeft nooit eens een ,jSoffday", Na al het eerste klasse werk dat Smit eenige seizoenen ten beste gegeven heeft, kunnen we hem de kleine fouten van heden niet euvel duiden. In dat geval zouden wë al het goede van hem te spoedig ver geten zijn en daar wachten we ons voorl Voor de overwinnaars tenslotte niets dan lof! Ja toch, een kleine opmerking moet ons uit den vulpen. Boutmy is z'n smijten nog niet afgeleerd Dit is de eenige aanmerking welke we kunnen maken op de speelwijze der zwartjes. Een puik elftal met een sterke verdediging, een middel matige half-linie en een voorhoede bestaande uit rasvoetballers, die 't een heel eind naar het kampioenschap zullen schoppen. Pater en Lamey, laat de platte glazen" maar vast gereed zetten in de zaal van de Haagsche Dierentuin! Voor één wedstrijd moeten we jelui echter nog waar schuwen en dat is voor H.B.S.-Ajax op Houtrust. We gnuiven nu al naar revanche 1 Eri als we dan Jan de Natrix weer in de ploeg hebben kunnen we 't den somberen zwartjes nog moeilijk genoeg maken, daar staat onze ploeg borg voorl

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3