Clubbericht. j j Wedstrijdprogramma. Dispensatie. Clubavonden. Officieel Geöeelte. j 4- Bestuur. Enquête-Commissie. J CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX 90 persé werd vervangen? Welnu, hij is heengegaan en vele met hem. En de nieuwe geest kon zich baanbreken zonder eenige beperking. Nu wordt ook verwacht, dat wij er wel bij zullen varen. Daaraan ontbreekt echter nog veel. Te veel zelfs. En wij gelooven in het waarachtige Ajax- belang te handelen, wanneer wij een waarschuwend woord richten tot alle Ajacieden. Want de teekenen wijzen er op, dat er niet meer de animo, nóch het noodige enthousiasme is onder onze leden. De geest schijnt vertroebeld. En dat mag niet. Dat moet anders worden. Hoe spoediger hoe beter, want erger, veel erger dan de nederlagen en peu de fortune op het groene veld, is de innerlijke verbrokkeling van Ajax, is de gevaarlijke verdeeldheid die eenerzijds het veieenigingsleven sloopt en. vernietigt en anderzijds onze kracht naar buiten ondermijnt. Onherroepelijk Hier ligt een taak voor ons bestuur! En indien het niet vermag spoedig den geest van weleer terug te brengen in onze gelederen, vreezen wij, dat Ajax grooter nederlaag te wach ten staat dan de grootste op het groene veld. D. K. Uitslagen competitie: Zondag 5 October 1919. Ajax I-H.B.S. I: 2-6 Spartaan II-Ajax II: 4-0. Z.V.V. II-Ajax III: 7-1. Zondag 12 October 1919. H.F.C. I-Ajax I: 0-0: Hollandia II-Ajax III: 1-3. Zondag 19 October 1919. Sparta I-Ajax I. Ajax III-Blauw Wit III (elf uur). Zondag 26 October 1919. D. F C. I-Ajax I. Ajax II-Blauw Wit II. Zondag 2 Nov. 1919. H.V.V. I-Ajax. Ajax II-A.F.C. II. Ajax III-Z F C. II. Zondag 9 Nov. 1919. Ajax I-U.V.V. I. Haarlem II-Ajax II, Zonctag 16 Nov. 1919. Haarlem I-Ajax I. Ajax II-Hercules II Ajax III-A.F.C. III. Zondag 23 Nov 1919. Ajax I-V.O.C. I. Ajax II-Fijenoord II. Ajax III-Z.V.V. II. Aangenomen als w.l. J. Hoogland. Nieuwe leden, welke vroeger voor andere clubs uitkwamen, moeten onverwijld dispensatie aan vragen, resp. aan den N.V.B. of A.V.B. Men is anders niet gerechtigd om voor een onzer elf tallen uit te komen. Wij verwijzen naar het artikel van de Club avonden-commissie. Reijnier Claeszenstr 2. J. J. GROOTMEYER Telefoen Z. 5005. Secretaris. W. F. egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, Tel Z. 5005, J. M. Pelser, 2e Secretaris, J. v. Oudheusden, ie Penningmeester, Zeilstraat 40, A'dam, F. W. de Haan, 2e Penningmeester, S. Tump, j. schoevaart, Bestuurscommissarissen. Th. J F. Brokmann, W. F. Egeman, Chr. C. Holst, H. D. Dade HNzn., J. Westenberg, P. van Os.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2