Begunstigt onze Adverteerders. r l Bossche Kladjes. I CORRESPONDENTIE. CLUBNIEUWS DEK A. F. C. AJAX Hoe wij het Kampioenschap vierden. I. 't Was 'n liefelijke gewoonte geworden, voor óns, Getrouwen van de P. P. C. Zondags om 7 uur in 't achterzaaltje van de Lohengrin", dat echt zindelijk, gemoedelijk en provinciaalsch Kroegje. Eiken Zondagavond 7 uur. Iemand van ons hing dan aan de telefoon, en de juf, die 't al wist, zóó geregeld ging 't, lachte: ja Menneer, ik weet 't al, „Hillen",^en dan was 't sigarenmaga zijn al aan het andere eind en onderbrak m'n vraag naar uitslagen reeds bij 't zoudt U me even al meteen H. V. V.- Sparta kan me niet schelen. „Ajax" wil ik weten, zei je dan, Ajax-V.O.C., gewonnen met dank U1 de telefoon hing ik al weer op. Ajax had ge wonnen, dat was voldoende. En eiken Zondag keken we vrolijker, ik omdat ik steeds geruster werd op m'n gokkie om 'n fleschje Pagne met ,,Bér", dat Ajax Kampioen zou worden. Bér, om dat ie daarvoor wel 'n flesch Pagne over had, en de anderen, omdat ze mee zouden drinken ,,voor louw" uit, wat we in den Bosch noemen, „platte gloazen''. Alleen als er gelijk gespeeld werk keken we even sip, berekenden ernstig de situatie, tot we zeker wisten, dat Ajax 't halen móest. En ze haalden het. Ze zagen 't aan m'n gezicht toen ik aan de telefoon stond; en „Jén" brulde „platte Gloazen" zóó hard dat de telefoonjuf „proostriep. We weten het allen, lezer 1 Een gewonnen flesch is 'n verloren flesch, je wfnt er een en je geeft er een, en de anderen die niet zoo krente rig willen lijken als ze zijn geven er óók één. Zoo werd 't '11 fideele boel en laat. Heintje B, onze lijfdichter zat aan de piano en improviseerde op ons JP. P. C. liedje een Huldigingsmarsch voor Ajax waarin ie het „Wij zijn van de P. PC.", „Heil Ajax" en „dat. gaat naar den Bosch toe" door elkaar rammelde. En Bér maakte 'n gokkie op 't Algemeen Kampioenschap dat ie wéér verloor en waarvan ik later vertel. 'k Kwam net vroeg genoeg thuis om me aan te kleeden voor den éérsten trein naar Mokum, m'n vrouw keek zuur maar ik lijmde haar met de belofte, dat ze mee mocht als ik 'n invitatie kreeg voor de Ajax-fuif. Toen ik in Amsterdam kwam was ik nóg niet lekker, en eerst wist ik eigenlijk niet wat 't rijmpje in mijn vestjeszak beteekenen moest, tot me inviel dat Ajax kampioen was en ik 'n telegram moest sturen 1 Wat ik nóg zeggen wou, de Invitatie voor de fuif is gekomen. Den zélfden dag dat 't feest 's avonds om 8 uur in 't Concertgebouw beginnen zou, lag ie 's avonds om 9 uur in de bus Toen zijn we maar niet meer gegaan en keek m'n vrouw wéér zuur. V. D. BOSCH. E E E E Harry: Verslag Ajax II Haarlem II te laat ontvangen om nog in het 15 Sept.-nummer te kunnen worden opgenomen. Bij tijdige inzending zullen wij echter voortaan gaarne Uwe bijdragen opnemen. Gelieve wedstrijdverslagen in beknopten vorm te geven. V. d. Bosch: Hartelijk dank voor Uwe kladjes". Beginnen heden met opneming. Houden ons aanbevolen. Tric-Trac: Liedekens beide ontvangen. Worden als steeds in dank aanvaard". C. Hagé: Uwe diverse bijdragen kwamen in ons bezit. Wij zullen slechts Uw stukje inzake Athletiek een plaats inruimen. Overige artikeltjes minder geschikt of onjuist. Intusschen ontmoedige U dit niet! Wij appre- cieeren ten zeerste Uw medewerking. Vlinder: Dank voor Uw Indrukken. Zullen U. weder gaarne tot onze vaste medewerkers rekenen. In dit nummer echter onmogelijk plaats.. Red.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4