Wedstrijdprogramma. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 7~ 86 het door onze vereeniging aanhangig gemaakte onderzoek in behandeling is genomen. Ajax—A. F. C. 1 - 1. Van den wedstrijd tegen den jongsten I A-er, onze buren, die wij hartelijk welkom heeten in het natuurboter milieu, kan niet gezegd worden, dat hij voor de Ajacieden een succes'' was! Integendeel. 1 >e kampioenen hadden het knap te verantwoorden. De opneming van Bieshaar was min of meer 'n failure. Van eenig verband, dat een middenspeler in het spel moet trachten te leggen, was nauwelijks sprake. Geudeker bleek wel een speler met 'n door zettend ^element, doch begrijpelijkerwijze schoten routine en aanpassingsvermogen te kort. Waarom reeds terstond tijdens dezen eersten wedstrijd de geheele voorhoede^ dooreen moest gehaspeld is nog niet verklaarbaar. Wij meenen het raadzaam zooyeel mogelijk aan een zekere opstelling vast te houden, en niet eiken wedstrijd of deel van een wedstrijd met een gewijzigde opstelling te spelen. Alle begin is moeilijk. De E. C. zal in de gegeven omstandigheden extra actief moeten zijn en het beschikbare spelermate riaal, zoolang onze hoofdploeg onvolledig is, zoo. gunstig mogelijk moeten „ausniitzen". De wedstrijd had een noimaal verloop. De uitslag geeft vrijwel de verhouding weer. Het doelpunt van Brokman was 'n slip van Bornèman, die overigens steeds op de juiste plaats stond. Aan de andere zijde speelde onze verdediging in goede stijl en vormde het beste gedeelte van de ploeg Overigens werd het spel door de gladheid van het veld nogal beïnvloed, wat niet wegneemt dat het, alles bijeen genomen een aardige ont moeting was. Zondag a.s. de tweede .derby". De Stadion-broeders zullen het ons warmpjes maken I Zondag 28 September, 1919. BLAUW-W1T-AJAX 2-2. In het kort samengesteld een heel interressante wedstrijd, waarin aan beide [zijden, energisch is gespeeld. Twee blunders van den Blauw-Wit- i doelverdediger kostten deze club even zooveel doelpunten en in zooverre was het geluk dan ook niet met de zebra's. Daar tegenover staat echter ongetwijfeld te roemen het spel van onze mannen, die er blijkbaar alles op hadden gezet te winnen. Tot éën minuut voor het einde verheugde zich Rood-Wit in de supprematie, Waarna absolute onattentheid van onze achterhoede, die de linker- vleuger der Blauw.-Witte broeders nog even open spel gaf, de winst met $0% verminderde, resp. de victorie vergooide. Begrijpelijke caticanades in het kamp der Klufticanen Er is in '11 vlot tempo gespeeld en de straffe wind bedierf het spel niet zoo erg als wij gevreesd hadden. Wel waren er tal van ,,avro"-ballen, doch ze werden nog al safe" opgevangen, waar in zich ö.a Blankert behendig toonde. Henk Hordijk speelde een ouderwetschen wed strijd en eigenlijk kan dat van de geheele ploeg gezegd worden. Jo Pelser b.v. was er vóór half time geheel in en gaf o.aberekend kopwerk. Geudeker moet vijf seconden vroeger handelen en hij is met nog wat routine zijn plaats in het Ajax-elftal wel waard. '11 Goede verstandhoudirgen 'n tjokvol Stadion, dat op de gebruikelijke wijze, schreeuwend, zenuw hijgend of ook wel onbewogen-kalm, neerzag op de arena- Inmiddels zijn wij nog ongeslagen", hetgeen ons de opmerking ontlokt dat er alsnog kans is op een ongeslagen" kampioenschap!?! I Clubbericht. I I Ledenlijst. Bedankt als w.l., P. C. Schutte, N. Schuil ér, H. W. P. Lus, J. H. v. Dalen, H. G. J Willems. als adspirant lid. M. D. Kater, als onderst, lid, H. D. v/d Endt, A. B Slot boom, H. J. W. Kooring, K. Rammelt, G. van Woudenberg, F. G. M. Koppe. Gerabiliteerd, Joh. Grim, J. H. Oldenbroek. Zondag 5 Oct. a.s Ajax I-H B. S. I, Spartaan II-Ajax II, Z.V.V. II- Ajax III. Zondag 12 Oct. a.s H. F. C. I-Ajax I, Hollandia II-Ajax III. Reijnier Claeszenstr. 2. J J GROÜTMÉYER Telefoon Z.5005 Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2