<r Liedjes van het Ajax-veld Belangstelling uit den vreemde i 80 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De hartelijkste gelukwenschen bij het Kampi oensfeest op hedenavond zenden ook Uwe Kopen- haagsche vrienden KRETTINGEN, OVERMAN en echtgenoot. Wij bieden den feestvierenden Kampioenen van Nederland voor hunne prestatie zoowel in binnen- als buitenland onze gelukwenschen aan. BLAUW-WIT. Ongeslagen nummer een Werd nog nooit een club voorheen, Houdt zoo ook in het Noorden stand, Kampioenen^ van Nederland. En vergeet vooral niet zeg, Haalt straks ook onzen Beker weg! Want als je dezen krijgen kunt Wordt die van harte je gegund. Met hart. gelukwenschen van Wilhelmina Bestuur en Prop. commissie EMILE COHEN. III VERMENGING 1 ,,We zullen gaan vermengen, We geven alles prijs, We zullen 't offer brengen, Al scheldt men ons niet wijs. De roemrijkste historie Is immers toch maar schijn, We zullen onze glorie Weldra vergeten zijn. We zullen niet meer denken Aan onzen goeden tijd, We zullen alles schenken In onderworpenheid. We zullen niet meer hopen, Wij offeren alles op, We knikken en we knoopen Gedwee ons zeiven op 1 't Orakel heeft gesproken Vermengen! is 't bevel Al is ons hart gebroken, We zitten in de knel. We kunnen ons slechts buigen, Het is met ons gedaan: I A ligt nu in duigen, I B marcheert vooraan Adieu gij mooie dagen Van prachtig -r feilen strijd, Wij zwichten, en wij dragen Ons lot in lijdzaamheid Zoo sprak een loome stakker, Die maar berusten wou. Maar d'andren bleven wakker, Versaagden minder gauw! „Hoel" riepen zij verbitterd, „Is dat uw wijs beschik", Heeft onzen faam geschitterd, Voor zoó'n kort oogenblik? Zullen w'ons niet verweren En roemloos ondergaan, Omdat de vroede heeren Ons naar het leven staan Moeten zóó onze namen Vernederd en vergooid? De lafaards zeggenamen, Wij zeggen NOOIT! P. K. Batavia, 18 Juni 1919. Aan het Bestuur der Amsterdamsche Football Club „AJAX", Amsterdam. Hooggeachte Heeren, Uit de Sportkroniek d.d. 30 April j 1. zie ik, dat Uw Vereeni- ging wederom kampioen harer Afdeeling is geworden en kan lk niet nalaten U met deze prestatie als oud Ajax-bezoeker mijn gelukwenschen aan te bieden. Zekerheid omtrent het kampioen schap van Nederland heb ik nog niet, doch wij hier in Indië zijn ervan overtuigd dat het Ajax wel gelukt zal zijn ook deze zege te bevechten. Mocht dit inderdaad het geval zijn, wilt U dan ook met dat succes mijn gelukwenschen aanvaarden. Karei van der Lee, Alofs e.a. ex-Ajaxspelers volgen met belangstelling de verrichtingen van de Ajaxspelers en weest U ervan verzekerd, dat, alhoewel ver weg zijnde, de naar Insulinde vertrokken Ajaxspelers en supporters verheugd zijn, Ajax te zien zegevieren. Moge dit nog vele jaren zoo blijven en wij nogeens in staat zullen zijn een en ander met eigen oogen te aanschouwen. Met vele groeten, t. a. v., H. Grootmeijer.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4