Jaarlijksche Algemeene Vergadering 3 m tt al N iKtiW frM I mIW MJ cii m ;n i n ir<mw mt«i tI ?m >i a K«I -ABONNEIiENT/PPIJ/ f 2.50 PER JAARFRANCO PEC PO/T- WERKENDE LEDEN-QRATI/ NO. 15. MflRNOflG 1 SEPTEMBER 1919. 3QE JflflRGflNG. (Voortzetting) op Zaterdagavond 30 Augustus 1919, des avonds om 8 uur precies in een der bovenzalen van Café „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Alhier. AGENDA 1. Bestuursverkiezing. (Voortzetting) 2. Verkiezing Enquêtecommissie. Elftallencommissie Kascommissie. Afgev. Gouden Hoofd, A.V.B. en N.A.U. 3. Voorstel tot verhooging der toegangsprijzen resp. terreinkaarten. 4. Wat verder ter tafel wordt gebracht. Wij noodigen U beleefd uit nogmaals ter vergadering aanwezig te zijn. Hoogachtend, Secr Reijnier Claeszenstraat 2. A F.C „AJAX". Telefoon Z. 5005. HET BESTUUR. S

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1