Clubbericht. Overschrijving tot werkend lid. Jaarvergadering. Van onze Enquêtecommissie. 1 Uit onze Bestuursvergadering 74 CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX 'r* E Het Bestuur besloot ieder elftalspeler, welke het afgeloopen seizoen in een kampioenselftal is uitgekomen, een herinneringsmedaille aan te bieden. Deze medailles zullen tijdens de a.s. Zaterdag te houden jaarvergadering worden uit gereikt. Den spelers van Ajax I wordt, ter herinnering aan het behaalde kampioenschap, een groote foto aangeboden van een kiek, tijdens den toer naar Scandinavië genomen. Voorgesteld als werkend lid, de volgende adspi- rant-leden. Bezwaren binnen 14 dagen na de publicatie (Artikel 9 H R.) F. W. Aarsen, S Bolle, C. Bruijnesteijn, E. v. d. Berg, H. van Campen, J. H. v. Dalen, G Deen, J. W. Dabrock, D v. Gelderen, P. J v. Leeuwen, J H. Melcher Tilmes, F. C. Molema, W. C. Markus, J. C. J. Ouwehand, P. A. Otten, M. Roos, A. Raatsie. P. C. Schutte, A. Smit, J. F. Smit, H. G J. Willems. Wij verwijzen naar de aan het hoofd van het blad aangekondigde jaarvergadering in ,,Kras" op a.s. Zaterdagavond. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. Voorgesteld als werkend lid, de Heeren W. J. Kuhbauch, v. Ostadestr. 113, door K. Andriesse en G. de Jongh. H. Stein, Pauk Krügerstraat 36, W'smeer, door H. Wessels en Th. Brokmann. M. Groen, Linaqusparkweg 68, W'smeer, door H. Wessels en Th. Brokmann. A. Knip, ie AtjeÉistraat 136, door Chr Alings en J. J. G ootmeijer. P. H v. d. Kerff, Leijtidenstr. 23, door Chr. Alings en J. J Grootmeijer. N. Quack, Reinwardstraat 26, door Chr. Alings en J. J Grootmeijer. als adspirantlid, de jongeheeren J. Blad, Westerstr. 145, A'dam, door W. Lucas en het Bestuur. J. v. d. Werf, Lijsterweg 3, A'dam, dóór het Best. C. Vliegen, Fred. Hendrikpl. 74, A'dam, door E. Bakker en C. v. Wintershoven. H. Sales, Leidschegracht 47, A'dam, door het Bestuur. B. Schagen, Bosb Toussaintstr. 16, A'dam, door het Bestuur. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. Bestuursvergadering gehouden op Vrijdag 1 Aug. j.l. in Palais Royal. Aanwezig het volledige Be stuur, met uitzondering van den Heer J. Ph Geer- lings. De notulen der vorige Bestuursvergadering worden goedgekeurd. De Heeren Tj. de Munnik en Grootmeijer hebben met een deputatie uit de Scheepv. Bekercommissie vergaderd. De Heer de Munnik geeft relaas van het besprokene. Na debat wordt besloten dit seizoen niet in te schrijven voor de Seriewedstrijden om Scheepvaart Beker of Zilveren Voetbal, maar alleen den Wilhelmina Beker, in den Bosch te spelen, te gaan verdedigen. Verschillende o 1. verzoeken om in plaats van kaarten voor onoverdekte tribune, voortaan over dekte tribune te ontvangen, welke verzoeken zonder uitzondering moeten worden afgegeven. Eenige uitnoodigingen tot het spelen van oefen wedstrijden worden eveneens afgewezeii. In ver band met het ontslag, van een onzer terrein knechts en een sollicitatie voor deze betrekking, zal de voorzitter zich met een der candidaten verstaan. De Kegelbond houdt in September a.s. een groot kegelconcouis. Op verzoek van den Bond zal Ajax een Verguld Zilveren medaille laten slaan vÖor deze wedstrijden. Een verzoek van onzen trainer om 3 Aug. a.s. 14 dagen verlof te nemen wordt ingewilligd. De Agenda voor de jaarl. Algem. Vergadering wordt samengesteld en besproken, De secretaris zal zich met V. R. A. in verbinding stellen inzake terrein Kruislaan. Besloten wordt dit terrein voor

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2