Begunstigt onze Adverteerders T~ „Hoera voor Ajax" V 72 Wij verlaten Denemarken met de beste herin neringen (wat is Copenhagen en zijn inwoners toch aardig) maar heelemaal tevreden zijn we helaas niet toen wij van Amsterdam vertrokken, dacht heel Holland, dat zijn kampioenselftal ,,Ajax" hier in Denemarken de Kampioensclub „A. B." en een ander clubelftal zou ontmoeten heel voldaan zijn wij er daarom niet over, dat wij tegen gecombineerde elftallen hebben moeten spelen, zelfs al, wat wij goed kunnen zien, ver tegenwoordigen zij niet Denemarken's Landselftal, wat sterkte aangaat. Ik herhaal, dat wij met de beste herinneringen van hier vertrekken en wij hopen het volgend jaar bij ons een krachtmeting tusschen club- elftallen tusschen de Hollandsche en Deensche Kampioenen gearrangeerd te zien". Kees Pruis. Wijze: Hup hee-ie Ajax is weer kampioen, Zoo schalt het op de sportklaroen, Zonder slaag uit den strijd, Zulk een enormiteit, Heeft een club nooit kunnen doen, Die des Zondags even kon, Ging naar de Meer of 't Stadion, De supporters op tribuun' of langs de lijn, Brullen allen dit refrein. Hup hee-ie, hup hee-ie, Shot the ball in the goal, Well play-ie Overwinnen doen z'm niet, Ajax is weer de favoriet, Hup hee-ie, hup hee-ie, Jongens aan het lijntje brullen mee-ie, ,,Ajax" bovenaan, Al Komt-ie weer te staan, Hup, hup voor die club, Hup hee-ie 1! 'n Huisgezin uit de Jordaan, Was 's Zondags naar het veld gegaan, Harten vol ongeduld, 't Karrebiesje gevuld, Kwamen z'op het slagveld aan, Moeder ging met tegenzin, Maar nauwlijks was men aan 't begin Of ze schreeuwde onder 't spelen vol van gloed, ,,De „Ajakessen" spelen goedü" Hup hee-ie (enz.) De critiek kan aan de lijn, Somwijlen dol vermaak'lijk zijn, Dat is hens'', da's friekik", „Da's gemeen", ,,hij draait been", „Nog een kooltje voor „aftijn'', ,,Potverdikkie da's een kei", ,,De keeper is't er al weer bij", „Zag je dat", „verrek", „de bek breekt haast [z'n nek!" En de massa brult weer als gek; Hup hee-ie (enz.) Die nog nooit aan voetbal dêe, Loopt met de groote hoop nu mee, Van de Afdeeling B, kampioen A. F. C., En Blauw-Wit staat nummer 2, Amsterdam kijkt trotsch en fier, Op al z'n flinke jongens neer, Maar het meest nog op de „Koning" van het seizoen, Onze Nederlandsche Kampioen!! Hup hee-ie (enz.) {Bovenstaand liedje werd door den humorist Kees Pruis te Amsterdam en Zandvoort met veel succes voorgedragen CLUBNIEUWS DER A. F. C, AJAX

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4