r Varia. Aan den ongeslagen Kampioen. Liedjes van het Ajax-veld. 68 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Al welke echter beduidend achterstaat bij het Stadion te Stockholm. Scheidsrechter was de Heer Vestergaard, welke den wedstrijd op goede wijze geleid heeft. Reeds binnen eenige minuten maakt Smit een foutje. Deze fout kost ons een goal en wellicht tevens den wedstrijd. In een dergelijke ontmoeting toch is een eerste doelpunt van bijzondere waarde. (Wordt vervolgd). Hoe kracht en schranderheid haar netten sponnen Om Ajax in het strijdperk te doen sneven, 't Volhardend pogen is vergeefsch gebleven, En Lokris' held1) staat fier en onverwonnen, En kroont te tweede maal zijn roemrijk werk. Zóó teekent geestdrift jonkheid met haar merk! J. F. KENENS. x) Ajax de jongere, volgens de Grieksche fabelleer, zoon van Oïleus, Koning van Lokrië of Lokris. II VERLATEN Veld - van - Ajax, lig je daar nu, Eindelijk op je gemak, Voel je je niet plat-getreden, Murw-geloopen, moe en zwak, Ben je niet verheugd nu al die Duizenden uit zweeten zijn, In de bosschen, op de heide, Ver van 't rustig speelterrein, Op hun fiets of in een bootje, In het water, in het groen Kan het jou zoo heel veel schelen, Wat de schreeuwers 's zomers doen?! Jongens komen 's avonds trainen, Nu en dan, - en daarmee uit. Verder koester je maar zalig, C\ In de zon je groene huid. Boterbloemen kleuren helder, Tusschen al je sprieten gras, Zou jij eigenlijk niet wenschen, Dat het altijd zomer was? Torren kruipen langs de wortels, Van je groene grastapijt, Kevers kussen er de larven, Roerende genegenheid Mollen wroeten door de aarde, En de mollenvader snikt: Welk een zegen, - door geen stampen, Worden we meer opgeschrikt Alles ademt rust en vrede, Nu geen klanken hel en rauw, Kijk: de witte wolken zweven, Boven door het hemel-blauw. Loom en stil staan de tribunes, In het gouden zonnelicht, En de blakerende planken, Kreunen zacht een kreupeldicht, Dat een lofzang moet verbeelden, (Op de wijs van Madeion I) Op de rust en op de stilte, Op den Zomer en de zon 't Kolenpad naar de tribune, Ligt daar heel den zomertijd, Als een stemmig, somber rouwlint, Roetzwart in z'n eenzaamheid. De loketten zijn gesloten. En het bordje Uitverkocht Wordt niet voor omstreeks. September, In z'n schuilplaats opgezocht. Geen gedraai van tourniquetten, Geen gedrang en geen geschreeuw, Heel het veld - en - z'n omgeving, Is een langgerekten geeuw Als we je daar kalm zien liggen, In je groene bruidsjapon, Niet vertreden door de spelers, Maar gekoesterd door de zon, Droomen we van heldenfeiten, Op je breeden rug volbracht, En we gunnen je je slaapje, Sluimer zacht! P. KI.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4