r 4^ De Scandinavische toer. 5 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 67 Inzake de wedstrijden om den Scheepvaartbeker zal de secretaris zich met de Commissie verstaan. De commissie heeft om een onderhoud verzocht, welk onderhoud wordt toegestaan. Een verzoek om restitutie voor niet verkochte plaatsen wordt afgewezen. De Marechaussee zal evenals ieder seizoen een gratificatie uigereikt worden. De Jaarl. Alg. Verg. wordt op 16 Augustus a.s. gehouden. De heer de Munnik stelt voor een nieuwe toegang tot het terrein te maken, richting over dekte tribune. Na een uitvoerig debat wordt deze zaak voorloopig aangehouden. Om twaalf uur sluit de voorzitter de vergadering 11. Ook over onze avond-trips zouden wij boek- deelen kunnen vullen, wij zullen echter slechts het officieele gedeelte der reis beschrijven en stap pen dus naar Donderdag over. Dien dag werd voor een groot deel gebruikt om en- club bezoeken af te leggen aan ^de verschillende consuls, ten einde de papieren gereed te krijgen. Wij slaagden hierin tenslotte na een eindeloos gesjouw, waarbij Andriessen zich als de rechterhand van onzen secre taris ontpopte. Donderdagavond, wederom om 71/2 uur, komt ons elftal het stadion binnen. Brokmann en Ter wee nemen rust en worden vervangen door de Haan en Goosen. Beide spelers hebbemuitstekend gespeeld waardoor ons spel op gelijk peil bleef als op Dinsdagavond. Weer boekten we een over winning, thans op MIDDELSVENSK TEAM, een elftal van gelijke kracht alsTigrarna. De overwinning verdienden we volkomen. De stand was 3-1. Alle spelers hadden wederom voortreffelijk gespeeld. Natris, Hordijk, Delsen, Pelsers waren de besten, van Dort maakte 2 gloeiende goals en Jan de Natris, na een schitterende -rush, nummer drie. Het pu >liek was na afloop in extase en onze terugtocht door de menigte werd een ware zege tocht. De laatste avond bracht de clou van de vier dagen in Stockholm. Tigrarna bood ons een schitterend banket aan. Kornerup schonk Ajax als herinnering een Tigrarna of tijger van porcelein met inscriptie. Na afloop van het banket maakten wij een auto-tocht door de schoone omstreken van Stockholm. Eén uur 's nachts, de zon kwam op en wierp haar noorderlicht over de wateren van Stockholm. Het was voor ons onvergetelijk! Dankbaar namen wij in het ochtendgloren, des nachts om half drie, afscheid van onze Zweedsche kameraden. Vrijdag werd besteed met koffers pakken, her inneringen koopen en afscheid nemen Een af scheid dat zwaar viel omdat wij, gekomen als vreemden, als vrienden vertrokken van onze gast- heeren. Stockholm, Kornerup, Killander en Grahn, nooit, nooit vergeten wij U! Des namiddags om zes uur Bracht de nachttrein ons weer naar Malmö. Een lange reis, welke be kort werd met elkander de vele wederwaardig heden te vertellen over het verblijf te Stockholm. Zaterdagmorgen half acht wekt de controleur der slaapwagens ons met: ,,Ein halbe Stunde bis Malmö"!! Aan boord werd ontbeten. Alle records op het gebied van lekker ontbijten werden hier geklopt! Het was in een woord overdadig 1 Het was zoel weer zoodat wij op dek de Zweden van onze Hoilandsche liedekens konden laten genieten - Des 's morgens elf uur zaten we reeds met Overman, die al weer present bleek, aan de koffie tafel in Kongen of Danmark en verhaalden hem van onze mooie dagen in Stockholm. Het allereerste werk voor onze officials was om te informeeren of de geruchten juist waren dat we niet de kampioenen van Denemarken, Akad. Boldklubben, maar tweemaal een combinatie zou den ontmoeten. De geruchten bleken helaas juist. De Denen voelden er blijkbaar niets voor hun kampioenclub tè zien slaan. Ze brachten tweemaal een Deensche combinatie in het veld, met tal van internationals, Onze protesten baatten niet. Men bleef bij een combinatie en er zat tenslotte dus niet anders op dan de wedstrijden zoo goed mogelijk te spelen. Reeds des Zondagsavonds speelden wij de eerste ontmoeting, in het Stadion te Kopenhagen. Het Stadion te Kopenhagen is een keurige inrichting,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3