Van onze Enquêtecommissie. Uit onze Bestuursvergadering. s F 66 CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX V»/ '1^ I ik- Voorgesteld als werkend lid, de Heeren J. de Klein, Blankenstr. 6, door Chr Alings en ondergeteekende. W. H. Meijer, Ferd. Bolstr. 108, door F. de Haan en Joop Pelser. J. Kampert, Pieter Vlamingstr. 23, door Chr. Tang en ondergeteekende. S. Geleerd, Binnen Bantammerstr. 34, door het Bestuur. M. Lam, de Laraissestr door Chr. Holst en onder geteekende. S._ de Bruin, Vrolikstr. 194, door het Bestuur. C.J. Sterkman, Dan. Stalpertstr 105, door het Bestuur. S. Sarphatie, Blasiusstr. 64, door het Bestuur. C. J. Bottinga, Bilderdijkkade 40, door A. M. M. Busbach en ondergeteekende. K. Reuzenaar, Barendstr. 59, door F de Haan en J. Zweesaardt. J. W. v. d. Wal, Ceintuurbaan 225, door hetBestuur. J. Lagerwaard, Over Amstelstr. 19, W.Lagerwaard, Over Amstelstr 19, H. J Nolte, 2e Atjehstr. 46, Sergeant Reijnders, 1 C. 2 B. 7 R.I. Entos, door Grootmeijer en de Munnik. F. Reder, Bórgerstr. 6, door D. W. v. Raan en H. J. Brink. A. G. v. Bodegraven, 2e v. Swindenstr. 99, door E. Bakker en C. L. v. Wintershoven. G. W Peijpers Jr.. v. Ostadestr. 110, door het Bestuur. M. W. Groeneveld, Transvaalstr. 68, door C. M. Groeneveld en ondergeteekende. C. Verberne, ie v. Swindenstr. 52, door C. M. Groeneveld en ondergeteekende. W. v Etteger, Nieuwe Tolstr. 86, door het Bestuur. H.Schaeffer, N.Z. Voorburgwal 132, als adspirantlid, de jongeheeren D. Matcker, Cz. Peterstr. 61 huis, door hetBestuur- H. G. Schuurmans, Hugo de Grootk. 20a1, door het Bestuur F. Kuster, Lijnbaansgr. 333/7, door W. Guppffert en van Klaveren. A. Swarte, ie J.v d. Heydenstr. 73, door het Bestuur. P. Molema, 3e Oosterparkstr. 85, M. M. W.. Arens, Cz. Peterstr. 75, C. C Maurer, Palmstr. 91, A. H. Drukker, Kromboomsloot 8, H. Geestman en M. Wijting. A H. Plemper v. Balen, Balistr. 47, door het Bestuur. G.C. Lodder, K.Leidschedw.str 181, A. A. Hermans, van Ostadestr. 46, J. F Henning Jr., ie J. v. d. Heydenstr. 33, door L. P. Henning en H. J. Meschendorp. Th. H. Smit, Reguliersdw.str. 103, door het Bestuur. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005 Secretaris. Het Bestuur vergaderde Dinsdagavond 8 Juli j 1. in de Oporto Bar. Aanwezig de Bestuursleden W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik, M. J. Koolhaas, H. R. Reijenga en het eere-lid Chr. C. Holst. In een conferentie met de heeren C. J. Groot- hoff en G. A. Burger, welke ter vergadering komen namens het Sportblad, wordt besloten dat de Athletiek-wedstrijden van het Sportblad op Zon dag 20 Juli a s. op het Ajax-terrein worden ge houden. Alle w.l en o.l. hebben vrije toegang. Verschillende details worden besproken. Den heer Koolhaas wordt verzocht deze zaak verder te regelen met de leiders der wedstrijden. Verschillende ingekomen stukken worden be handeld. Plenige verzoeken van clubs in Duitsch- land om vriendschappelijke wedstrijden te spelen worden aangehouden tot de F. I. F. A. haar standppunt heeft bepaald. Van tal van gelukwenschen in verband met het behaalde kampioenschap wordt kennis genomen. Verzoeken om steun, koopen van materieel enz. worden voor kennisgeving aangenomen. Het Bestuur besluit het Sportblad voor zijn wedstrijden, en wel voor het nummer too M,, een zilveren Ajax-Beker aan te bieden. Een bedrag wordt uitgetrokken voor hét te stichten Jasper Warner-fonds teneinde te geraken tot een Bonds-clubgebouw. Den secretaris wordt opgedragen zich met V.R A. in verbinding te stellen inzake terreinhuur enz. terrein Kruislaan. Een geroyeerd lid zal bericht worden dat reha bilitatie vofgt direct na betaling, dit in verband met een ingekomen schrijven.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2