NO. 12. DINSDAG 15 JULI 1919. 3DE JAARGANG. MixeÖ Pickles xxv Clubbericht. At i FJ in «tli Fin 141 IHJIM MJ •ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 DER JAAC-ECANCO "PER PO/T- WECKENDE LEDEN 0 RATI/- I i Con animo! Concertgebouw! 5 Juli 1919! Wagner, Liszt, Schoppenhauer, Mendelssohn Ze moeten zich in hunne graven hebben om gewenteld I De heilige muziektempel, door kunstig aange brachte tropheen in 'n Ajax-feesthuis herschapen, was vol van oneerbiedig rumoer! Er schalden English songs, er gingen steps, er klonken avenue- liedekens ja zelfs het fluitje van drie spie vibreerde brutaal weg tusschen de muren van het geheiligd Apollohuis Arme, verguisde Wagner, Liszt Geerlings, de pontifex maximjjs van het feest heeft gezorgd voor-afwisseling. Cabaret, waarzegster, ringsmijten, pagnetent, Diepenbeek, loterij-visschen, bal-artistique, vrolijke keuken, 20 Ajax - - meissies, muziek 7e, fluitje (zie boven), dans-extravaganties-fête champêtre (later fête de nuit)-flesschen met - zure - ballen - etablissement, Contran, Minerva, (kunst en weten schappen), Hup Cato, hoofd van Jut, 'n paar Flora-specialité s, faites vos choix, Mesdames, Messieurs, va - tout! 1 In mininum van tijd waren talrijke dames voor zien van huishoudelijke artikelen,als daar zijn, wekkers, pendules met zijspan, babies, scheer spiegels, rammelaars en aanverwant gerei Het was er jolig en snaaksch. En de dames, pièce de résistance - nietwaar voor elk feestelijk vertoon, hebben braaf gezorgd voor het onmisbare fleurig decorum! 't Is voor vele pretgangers '11 genoeglijken avond geworden en der commissie zij hiervoor dank En hiermede hebben wij dan toch werkelijk voor '11 paar maanden van den voetbal en alles wat ,,des voetbals is", afscheid genomenen dompelen we ons in zomer-weelde. Vacantiel Ajaxzusteren en broederen salute Tot September as. VLOKKIE. vL 'h E v»/ E E E De Jaarlijksche Algemeene vergadering wordt gehouden op Zaterdagavond 16 Augustus 1919, waarschijnlijk in „Krasnapolsky" alhier. Bedankt als werkend lid, de heeren; J. G. F. Tabeling, J. Knol; als ondersteunend lid, de heeren: J. H. Besem, J. S. Meschendorp, C. J. Cladder en G. B. J. Gorris; als adspirant lid, de jongeheeren J. Pach en H. L. Pach.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1