FEESTAVOND ter herinnering aan het ongeslagen Kampioenschap van Nederland. Programma. In de zaal van 9 uur 's avonds tot 4 uur: In den tuin van 8 tot 12 uur: Orde maatregelen. I I Mixeö Pickles. i aU. I :i=t n M i n iMMSs PMM »I*M I ÜTI »s it<«i •ABONNEIiCNT/PRlV f 2,50 PER JAAPFPANCO PEP PO/T- WECKENDE LEDEN QPATI/ NO. 11. DINSQRG 1 JULI 1919. 3QE JRRRGANG. SEIZOEN 1918-1919, in het Concertgebouw te Amsterdam op Zaterdag 5 Juli 1919, des avonds om 8 uur. BAL-ARTISTIQUE onder leiding van Ja mes Meijer Fils. Orkest van de Kon. Weerbaarheid, Kapelmeester Frans van Diepenbeek. Tijdens het bal Cabaret, waarbij o.m. zullen optreden; bouisette. in haar Repertoire. CatO Culp, Hollandsche soubrette. De 20 Ajax-Girls. De 4 Emerants, Dames Zang ensemble. De Nederlandscbe Kampioen door Jeanne Koegler en Jopie van Son. „Jaloerscb", mimTsche dans door Duo Borussia. Het poppenensemble. Boscony, dancer. Maupi Staal. Louis Contran. Elmer Spyglas. Maud en Willy Yardaz, Moderne Dansen. Concert door bet Muziekcorps van het 7de Reg. Infanterie onder leiding van den Heer M. Kley. Zomerkermis van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. De Feestcommissie verzoekt allen leden zich a.s. Zaterdag stipt te gedragen naar de aanwijzingen van Orde-commissarissen en controleurs opdat ons feest zonder eenige stoornis van stapel zal loopen. Men gelieve slechts die plaatsen in te nemen, welke zullen worden aangewezen door de Orde commissarissen. De Feestcommissie. Mededeeling. De Feestcommissie bericht, dat geen introduc ties kunnen verstrekt worden. Mochten onverhoopt toegangsbewijzen niet bezorgd worden dan kunnen die leden, die geen kaart ontvingen, zich a s. Zaterdagavond bij de Feestcommissie melden. Z yt\ Z XXIV. De blijde inkomste De avond van den 29sten Juni 1919 zal onvergetelijk in mijn herinnering blijven Grootscher en spontaner vreugde-betooging aanschouwde ik in mijn leven nimmer en de ontvangst van het Ajax-elftal bij zijn terugkeer uit Scandinavië „koninklijk" te noemen, ware nog slechts 'n zwakke poging om de geweldigheid van dit enthusiasme in juiste kleur af te schilderen. Gezeten in een der eerste volgrijtuigen achter de driest- vroolijk gepavoiseerde zegecoach onzer jongens, omstuwd door »n deinende menschenmassa, waaruit onophoudelijk de meest donderende cheer-salvo's öpklaterden, vond ik deze hulde van de Amsterdamsche sportminnaars zóó overweldigend, dat ze mij bijna onwezenlijk toeleek....

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1