i n i n »7±\ m ÏW 141 i*>j I "MMJ •A&ONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 PER JAAP EGANCO PEG PQ/T- WECKENDE LEDEN O RATI/ NO. 10. ZONDAG 15 JUNI 1919. 30E JAARGANG. Bericht. Men wordt verzocht nota te nemen dat het Secretariaat van 13—28 Juni a s. wordt waargenomen door den Heer Tj. deMunnik, Heerengracht 327, Amsterdam. Het secretariaat der Elftallen-commissie behandelt de Heer H. D. Dade H Nzn. te Enkhuizen, aan wien alle afschrijvingen in dit tijdperk te richten zijn. 'F AJAX kampioen van Nederland. 'n Goed besluit! -- AOAX' - aC6MUi)£> vt Ons vorig nummer was reeds geheel gezet, toen op Hemelvaartsdag de verrassing kwam van de Go-Ahead nederlaag tegen Be-Quick, waardoor wij één van het kampioensranglijstje werden. Wij konden zoodoende slechts een paar regels wijden aan Ajax's tweede kampioenschap, waarop wij thans terugkomen. Het is inderdaad voor ons eerste elftal een „buitenge woon" seizoen geweest. Wie, zooals wij, deze zegetocht door I A en de kampioenscompetitie van nabij volgde, moest wel onder den indruk komen van deze grootsche prestatie. Wij gelooven, dat niemand ons van club- chauvinisme zal beschuldigen, wanneer wij neerschrijven dat Ajax I dit seizoen ongenaakbaar was. Naast 'n ruime dosis voetbalcapaciteiten heeft het elftal, speler voor speler, van 'n ernstig willen getuigd om den roem van Ajax te bestendigen. Wel mochten wij verleden jaar in ons clublied dichten-: Bevestigt Uw roemrijke mare Inderdaad, ons clublied moge fier en onbevangen door eiken Ajacied aangeheven worden. Want in vurig willen en ernstig streven, deed zij menig club weer sneven! Bravo Ajacieden! Bravo! De taak van 'n serie van dertig bondswedstrijden te spelen en ongeslagen te blijven, moge voetbal-Nederland zich ten voorbeeld stellen. N. A.C.-AJAX O 2 Wij schreven hierboven: 'n goed besluit! Dat was de laatste wedstrijd tegen N.A.C. te Breda zeker wel. Plaatsruimte belet ons uitvoerig over dezen interessanten kamp te schrijven, doch deze 2—0 zege bracht de Ajax- ploeg weer buitengewoon in actie. De warmte scheen geen beletsel voor 'n pittig, snel tempo en alle spelers, niet het minst de N. A. C.'ers, verdiefien lof voor het mooie spel dat zij gaven. 'n Belachelijke onhebbelijkheid van den scheidsrechter was oorzaak dat onzen populairen Frans de Haan kort voor het einde het medespelen werd ontzegd. Wij onthouden ons van verder commentaar, te meer waar alle sport- en dagbladen dit treurig-eigendunkelijk gedoe reeds voldoende hebben gelaakt en de man het daarmede wel kan doen. Vermelden wij nog 'n aardige attentie van de N.A.C.- spelers,'die Joop Pelser voor den aanvang van den wed strijd een fraaie bloemenhulde aanboden. 'n Uiterst opgewekt feestdiner in Krasnapolsky besloot dezen dag, op welken Ajax de kroon op haar werk zette. Ongeslagen Kampioen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1