r N. Z. Voorburgwal 160. A TYPEN VI. Chauvinist. De - „groote" match van a.s. Zondag. De heep JOH. JESSE bericht ons, dat de ingeleverde 2e Jaargangen „RJflX CLUBNIEUWS" ingebonden zijn en legen befaling van f 1.75 kunnen afgehaald worden: 52 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX -^1 handle a cricket bat so much the better. So we hear that Julian, son of the old Luton and Woolwich Arsenal player, is coming back to H.B.S. (The Hague), with whom he was before the war broke out. But trainers must not forget to keep the Dutch players well "under their thumb'' as we say here, because, as you know Dutch boys are justDutch boys. Daarna wordt in het blad nog de competitiestand in 1 A afgedrukt. Ongetwijfeld een artikel, dat „Our English friends' zal bekoren. E 'h Ge kent hem toch wel? 't Is zoo'n klein, breed, tamelijk gezet ventje - een biertonbuikje waar... een paar varkenspootjes onder staan. OHij kan zich zoo kwaad maken 1 Dan wordt z'n roode kop paars de kleine pootjes stampen kwaadaardig op den grond en met gebalde vuisten ziet hij machteloos aan hoe het elftal zijn elftal het elftal waar z'n zoon in speelt dreigt te verliezen! En als dan z'n mond open gaat... och, arme buitenspeler! „Zet nou toch vóór 1 Niet pingele daar hei-je niks an „Toe nou! niet bang! „Wel allemachtig dat ongeluk mist! Hij mist 1! Het ongeluk Pa's zoon' de links back mist werkelijk doch de anderen achterspeler weet te redden. „Schitterend!... Schitterend!... Vooruit dan jongens. Hop Ajax! Off side. „Watte?... Afzeit?... Wie dan? „Meneer de scheidsrechter? dat was geen afzeit. Hij rent het veld in, demonstreert met armen en beenen. Hier, m'n zoon hêt de balen hij liep wel een meter achter hem Hé jonges, prottesteere motten jullie tegen de leiding en dan tot de scheidsrechterMan hou je gedeisd! Ja ik ga 't veld al af maak maar niet zoo'n capzonesl" Maar nu gaat het weer beter „Knoertl! ShoetjKauwl „Goed zoo jonges! Nou vasthoüe hoor...!! De zege is behaald. Papa wacht zoontje op. „Hei-je d'r nou spijt van da 'k je vanmorgen vroeg je bed uitgetrommeld heb jonge? 't Is een mooie mets geweest. Kom late me een glasie limenade gaan drinke 'k heb er dorst van gekrege! En vader en zoon stappen een kattekroeg binnen drinken limonade zijn gelukkig. W. 1 Mei '19. VLINDER. De zon moge branden of ook het moge „old women" regenen never mind de Ajax- arena zal as. Zondag stampvol zijn. Tjokvol! De groote match tegen Go-Ahead Komaan, Pelser, er is 'n mooie taak te doen voor je ploeg, a.s. Zondag. Met de geelroode Deventerianori hebben jelui nog 'n appeltje te schillen. Schilt dat appeltje Wint! Althans: try to do sol Heel Mokum zal uitloopen. De Meer zal „feesten". De emotie zit in de atmospheer. Nu al. Overal gaat het gesprek over Ajax Go-Ahead. Zal Ajax revanche nemen en Go-Ahead kloppen Kloppen, Joop, hoor-je Ik waag me niet aan 'n prognostic, maar ik voel drommels veel voor 'n 3 - 2 zege voor de „Kampioenen" 1 Good luck h VLOKKIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 8