\r TELEFOON. Men wordt DRINGEND verzocht onderge- teekende ALLEEN telefonisch op te roepen, onder nummer Z. 5005. Op werkdagen is ondergeteekende NIET TELEFONISCH ten kantore op te roepen! J. J. GROOTMEIJER, Adres M. J. Koolhaas IS= Onze goalgetters. 50 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Maar ga dan óók aan voetbal doen, En zeur niet, wat een onding, Verbeeld je, IK in 't voetbal-pak, Unladylike en shocking, Integendeel zoo'n sportcostuum, Verhoogt beslist je gratie, En leven we niet in de eeuw Der Emancipatie. Ik zie het al, zoo'n feëenteam, Op 't Ajaxveld verschijnen, En onder donderend gejuich, Den bal in 't net verdwijnen, Want voetbal leer je zoo vlug, 't Is werkelijk geen heksen, Het wordt dan ook de toekomst-sport, Voor de schoone sekse. Wat zalig zou het toch wel zijn, Als j'als de Haan kon knoeren, En net als onze rechterhalf, De heele kluit kon voeren, Of dat je peerdo als Couton, Of als de Captain kopte, Of net als onze keeper Smit, De hardste kanjers stopte. Maison de Vries en Huize Hirsch, Die zorgen voor de kleeren, Ik geef je allen carte-blanche, En zal een TON fourneeren, Haalt dus gerust je hart eens op, Nee heusch, ik maak geen praatje, Bij mij op zolder staat nog wel, Een lekkend inmaak vaatje. Nu Zondag gaat het er op los, Marie, Cato en Truitje, Ik ben natuurlijk referé^, En kom wel met m'n fluitje, je zal eens zien, het gaat gesmeerd, Je zult het he-usch wel leeren, En ben je soms een beetje stijf, Zal ik je wel masseeren. TRIC-TRA C. De secretaris der Elftallen-commissie verzoekt nota te nemen dat zijn adres wederom is: Oranje Nassaulaan 81 b, Amsterdam. Telefoon Z 3333. Het is niet onaardig onderstaand lijstje eens na te gaan, ook al in verband met het feit dat men Jan van Dort voor het Nederl. elftal heeft ge passeerd. In officieele wedstrijden heeft de Ajax-voorhoede 86 doelpunten gescoord. De fabrikanten hiervan zijn Jan van Dort de Natris Delsen Gupffert Brokmann der Haan Hordijk 35 goals. H 11 9 M 9 6 2 86 goals. Onze rechtervleugel v. Dort de Natris heelt dus niet minder dan 49 doelpunten gemaakt, het geen boekdeelen zegt voor de productiviteit van deze Heeren. Natuurlijk heeft Theo in deze 49 doelpunten tal van malen de hand (leest voet) gehad door den bal met wiskundige zekerheid voor het intrappen aan te geven. Of het evenwel goed gezien is het trio Theo Brokmann v. Dort de Natris te breken en hier Ruffelse als schakel te nemen, met alle respect voor het schitterende spel van dezen Spartaan, zal ons de toekomst leeren.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 6