f Deventer indrukken. 48 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX nachttrein. Aankomst dés morgens van den i6den Juni te Stockholm. 17 Juni wedstrijd te Stockholm. 19 Juni: 20 Juni: vertrek uit Stockholm. Aankomst te A'dam 24 Juni d. a. v. Hierin kan> echter nog wijziging komen, indien de wedstrijden te Kopenhagen dit wenschelijk maken. Mixeö Pickles. 'XXII. Dé koek ip Deventer is nog altijd even ge kruid, minstens zoo sterk als 'n twistgesprek van "twee Amsterdamsche matrozen aangaande een .,ofseit" of „penaltie". Daarenboven vlagt heel Deventer nog altijd voor het geliefde Go-abead, en wordt het jé op een dag als heden dan ook geel en rood voor de oogen. En nog wel in heviger mate, als die robuste Koekmenschen (o bittere satyre, dat ,,kóek") in den wedstrijd de leiding nemen. Dan vlaggen die brave Devente- naren je met een tafellaken van 'n pochet je oogen uit, of plaatsen ze „derlui" wandellatten op je lackstiefel. Die „goeige"' Deventerfamilies zie je met de douwwagen en het speentje naar de ,,uitterwaard" trekkenNaar Go-ahead, hun trots en glorie. Ze hebben gelijk! Go-ahead verdient hun lof. 't Is een stelletje voetbalrakkers van comme ga! Ga ze uit den weg, want ze komen als 'n storm wind aangestoven, wegvagend metisch en bal. Ja, 't zijn hevige heftelingen, die geelroodhuiden, da's uitgemaakt. De wedstrijd? Praat me er'niet van. Gebeefd hebben we als tengere stroohalmen, het angstnat parelend op onze konen. Het tweede G-A-doelpunt was als 'n ongure jaap met 'n slagersmes in onze Ajax-ziel, die dan ook jammerlijk bloedde, totdat Gupffert den wond heelde met 'n reuzenpleister. Overigens 'n patente wedstrijd, met allerge zelligste snakerijtjes en 'n opperbeste lijding. De dinerstemming ver boven A P. met muzi kale vroolijkheid. v.t 'n Terugreis in een propvollen trein, en'n ont vangst in Amsterdam door een honderdkoppige stoet, die je bestormde om te vragen of 't faane kooltjes" waren en wie ze „gemoakt'' hadden! 0 I Liedjes van het Ajax-veld. I HENK HORDIJK! Zie je hem daar aan den gang Zonder moeite, zonder drukte, Nimmer twijfelend of bang Dat een truc hem niet gelukte, Altijd zeker van zijn zaak, Altijd juist en altijd raak. Altijd haast-niet-te-passeeren, Daarbij kalm afsof hij dacht: Och het raakt m'n kouwe kleeren 't Werk is^ gauw genoeg voloracht, Hoe ze 't wenden of ze 't keeren, Trucjes, kunstjes zonder tal, Ik blijf meester van den bal! Kijk hem dood op z'n gemak Schijnbaar zonder 't te bedoelen 't Leer wegpikken zoo maar vlak Voor de stom-onthutste sm 1n Van zijn tegenstanders die Swore on such a comedy. Maar of 't hén al gaat vervelen, d' Ajacied vertrekt geen spier. Lof of blaam kan hém wat schelen. Henk wil wel voor zijn plezier Maar niet voor reclame spelen. Geen Geschmeichel, geen gezeur, Leve Henk de amateur! Als je Hordijk spelen ziet, Is 't een uitgemaakte kwestie: Dan vertrouw je j' oogen niet, Heeft hij 't leer onder suggestie, Doet hij soms aan zwarte kunst,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4