Clubbericht. IL Zondag 11 Mei 1919: Wedstrijdprogramma. Zondag, 18 Mei 1919: Zondag, 25 Mei 1919: Zondag 1 Juni 1919: Ledenlijst. Nederlandsch XI-Zwaluwen. Oefenavonden. Om het Kampioenschap van Nederland. Go-ahead 4 6 CLUBNIEUWS DER A, F. C. AJAX als Ruffelse en Dé Kessler te plaatsen is, o i. een der sterkst mogelijke aanvalsquintetten gevormd. Minder kan ons de middenlinie bekoren. Dat Hordijk daarin een plaats zou krijgen was een uitgemaakte zaak. Rustiger en zekerder spel, in defensief en offensief, speelt momenteel geen tweede half-speler in ons land. Doch Terwee? Kwam hij niet vóór Bosschart in aanmerking? Is er constanter speler dan Terwee? Trouwens de bezetting van de spilplaats lijkt ons ook niet bizonder gelukkig. Er is zeker een middenlinie aan te wijzen, die nog hechter zou zijn dan deze. Over hét algemeen is de keuze van vier Ajacieden nog beneden de verwachting gebleven. Wel stond het vast, dat b.v. Couton, die op de nominatie stond, door minder gelukkig spel in de laatste wedstrijden zijn kans te loor deed. Echter v. Dort, ons kanon Dat is ons eigen lijk niet meegevallen, dat een dergelijk productie! speler is gepasseerd. Deze speler maakte plusm. 4.0 doelpunten dit seizoen. Vermoedelijk zal echter de E. C. bij voorkeur geen al te rood-witte ploeg hebben willen vormen en haar standpunt, ofschoon aanvechtbaar, is te verklaren. Inmiddels wenschen wij de Commissie geluk en hopen, dat zij in hare keuze in vele opzichten happy" zal mogen blijken te zijn. J.L E E vl' E E E Uitslagen, Zondag 4 Mei 1919: Go-ahead IAjax I: 2-2; Oranje Wit II Ajax XII: 3-2; Ajax c adsp.Ajaxdadsp. i.-o; Ajax a adsp Germaan adsp. 2-2. Ajax II D F C. II: 9 -2 Ajax III—A.V.V.B. elftal 6—1; Ajax VII- R C H. IV: 1 1; Ajax XII Bijenkorf, niet doorgegaanAjax d adsp Blauw-Wit c adsp. niet doorgegaan. Ajax I Go-ahead I, D. F. C. II Ajax II, Ajax XII—R CA. II, 11 uur. Ajax IA.F.C. I. N.A.C. IAjax I, te Breda. Bedankt als w.l. C. Oudkerk, J. Wijnands, J. G. Kaufman, L. Aschebroek. Op Hemelvaartsdag wordt op het Ajax-terrein de wedstrijd Nederlandsch XI tal Zwaluwen gespeeld. Alle werkende lecien en ondersteunende leden hebben vrijen toegang op vertoon van diploma. Dinsdag en Vrijdags 79 uur, voor w.l. Woensdag 79 uur, voor adsp. leden. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telef. Z. 5005. Secretaris. vR 'h E De strijd om de eereplaats in deze kampioens competitie is wèl bizonder interresant. Het lijkt er waarlijk niet op, dat de Ajacieden, die tot en met den vijfden kamp ongeslagen aan het hoofd van het ranglijstje tronen, de punten „cadeau" krijgen. Dat evenwel Ajax's kansen op het cham- pionaat de beste zijn, is buiten kijf, temeer waar na Zondag j.l. alle candidaten zijn geklopt. De uit-wedstrijd tegen op Zondag 2 Mei j.L is buitengewoon rijk aan spanning gëweest en Ajax heeft in Deventer o i. de gevaarlijkste bocht in dén moeielijken en kron kelenden weg, die naar het Nederlandsch Kam pioenschap voert, „genomen". Go-ahead speelt 'n apart spel. Lti het algemeen noemen zij zulk spel fanatiek, vurig, enthusiast. Wij zouden er ook nog andere namen voor weten, dpch het heeft geen nut ze te noemen. Extra-fanatiek is echter het spel der Oostelijke kampioenen zeker, en dit fanatisme treedt dikwijls met succés in de plaats van voetbalcapaciteiten in den engeren zin van het woord.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2