Begunstigt onze Adverteerders. iv' Om den Gouden Meerbeker. Van onze Elftallencommissie. 'Ji 44 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ons spel beduidend af met dat der „reds," maar het beslissende schot ontbrak ten eenenmale. Nadat de A.F.C.'ers met wind tegen gescoord hadden werd Ajax de sterkere en Delsen joeg met een schuin vliegend schot den bal langs Borneman in de touwen. Na de pauze verdedigden de A.F.C.'ers met leeuwenmoed. Eenige mooie kansen, o.a. een schitterende voorzet van de Natris, gingen verloren. Naast Borneman, die schitterend verdedigde, stond juffrouw Fortuna in het A.F.C. doel, die Borneman eenige malen niet onvriendelijk te hulp kwam. Andriesse, die 't na de rust stil in z'n huisje had, kreeg slechts enkele rnalen gelegenheid zijn uitstekende keepers-kwaliteit te toonen, maar voor het overige deel van den strijd huppelde de bal gevaarlijk dicht in de nabijheid van het A.F.C.-net. Doets en vooral Kooij toonden zich meesters in het verdedigen en verdienen onge twijfeld een pluim voor hun oordeelkundig optreden. Wat ons minder bekoorde was de eenigszins gevaar lijke spel-methode van enkele A.F.C.'ers, die zich hierdoor zelf knauwden. Gelukkig liepen de val partijen zonder ernstige gevolgen af. De linksbuiten van A.F.C. klom o.a. eenige malen op den rug van Fons, die moeite had den fanatieken A.F.C.'er van zich af te schudden. Zooals gezegd, A.F.C. was met 't gelijke spel meer dan tevreden en ook onze gezichten blijven glunderen. Niet alleen dat wij ongeslagen blijven, maar tevens omdat wij den populairen Scheepens e. a. graag dit succes gunnen. De helft van de te spelen kampioenswedstrijden is thans achter den rug. Met een gemiddelde van .75 tegen 1.33 op nummer twee staan wij aan het hoofd van het ranglijstje. Natuurlijk resten ons nog eenige zware wedstrijden en het lijkt ons niet waarschijnlijk dat we er verder zonder kleer scheuren afkomen. De overige clubs zullen elkander echter ook wel eenige malen afmaken. N.A C. A.F.C. en A.F.C.N A.C. zijn voor beide elftallen lastige wedstrijden, waarbij in ieder geval een van de twee clubs de vlag zal moeten strijken. In- tusschen moeten onze mannen het met Go ahead klaar spelen. Dat zal niet gemakkelijk blijken. We zijn overtuigd dat ons eerste elftal er alles zal opzetten een paar punten uit deze ontmoetingen te halen. Play-up boys!! 7I...... Het is een aardig idee geweest van onze Gouden Meerbekercommissie om op Goeden Vrijdag twee sterke provinciale elftallen tegen elkander in het veld te brengen voor de eerste ronde om den Gouden Meerbeker. Willem II en Quick N hadden gehoor gegeven aan onze uitnoodiging. Beide elftallen waren voor den wedstrijd te gast bij onze commissie aan een koffietafel in Schiller, waar een allergenoegelijkste stemming heerschte. De voorzitter der commissie, de heer J. Stallman, riep de aanwezigen een woord van welkom toe en dankte beide vereenigingen voor hunne inschrijvingen in deze Seriewedstrijden. Spreker verwachtte een mooien en spannenden strijd. De leider van Quick N sprak mede namens Willem II eenige hartelijke woorden. Spreker had tot dusverre nog geen gelegenheid gehad met den bekenden Amsterdamsche geest kennis te maken. De eerste kennismaking viel hem echter bijzonder mede. Hij roemde de hartelijke ontvangst van de commissie en sprak den wensch uit dat Quick N. ook in volgende jaren voor deze wedstrijden zou worden uitgenoodigd De ontmoeting zelve was een sportief succes. Onder de uitstekende leiding van den heer Jan v. d. Berg hebben wij een fraaien wedstrijd ge zien, waarbij de Willem Il'ers ten slotte met 4-3 wonnen De Zuidelijke ie klassers komen dus in den eindwedstrijd tegen den winnaar in de tweede ronde. Deze tweede wedstrijd wordt op Zaterdag- 10 Mei a.s. gespeeld tusschen Ajax en een eerste klasser, zeer waarschijnlijk Vitesse (Arnhem). vl/ "'F 44 De elftallen blijven voor de maand Mei a s. onveranderd. M. J. KOOLHAAS, Secr. E. C. X

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4