Wedstrijdprogrmma. Zondag 4 Mei 1919: Zondag 11 Mei 1919. Ajax II-EV.V. (Eind hoven) oefenwedstrijd 2 uur, Middenweg. Zondag 18 Mei 1919- Ajax I Go-ahead I. Zondag 25 Mei 1919. Ajax I—A.F.C. I Ledenlijst Enquête. Oefenavonden. N.A.C.— Ajax. Om het Kampioenschap van Nederland, j Een stevige overwinning. 42 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Go-ahead IAjax I te Deventer. Bijeenkomst Zondagmorgen, precies 9 uur C.S. Q.S.C. IAjax III te Wormerveer. Bijeenkomst 12V2 uur C.S. Oranje Wit IIAjax XII, 12 uur D.W.S, terrein Ypoldet*: Ajax c adsp.Ajax d adsp 11 uur Middenweg; Ajax a adsp. Germaan adsp. Kamp wedstrijd; 2 uur Middenweg. Doorgehaald als o 1» A. J. Melis Jr. Bedankt als wl D. van Asselt, C. Oudkerk. Bedankt als o.l. L de Wolf. S.v.p. geen nieuwe leden voorstellen voor Juni a.s. ter vereenvoudiging der administratie. Dinsdags en Vrijdags 7 9 voor alle w.l. Woensdag 7—.9 voor adsp. leden. Wordt niet op Hemelvaartsdag, maar 1 Juni as. te Breda gespeeld. 'K i. Zondag 20 April 1919. Be Quick—Ajax 0-4. Na een gezellige reis kwamen spelers en sup porters des Zaterdagsavonds in Groningen aan, opgewacht door tal van Groningsche officials en spelers, die ons hartelijk welkom heetten Wel trokken enkele der reisgenooten nog de stad in, maar toen om half een de hoornblazer in Groningen alles veilig" blies had het geheele gezelschap zich reeds ter ruste begeven. Een heel verschil met verleden jaar toen in het holst van den nacht Reynolds nog moest surveilleeren op de verschillende corridors van het hotel l Zondagmorgen werd met wandelen en het inkoopen van Groninger koek en andere lekker nijen gepasseerd. Precies om twee uur nam de wedstrijd een aanvang, onder leiding van Mr. v Bisselick. Ons elftal speelt van meet of aair een geraffineerd spelletje. De bal gaat van teen tot teen zonder dat de Be Quick knapen er veel vat op hebben. Veel verwondering baarde het niet dat na zulk voetbal doelpunten moesten komen. Van Dort duwt nummer één in het net, even later gevolgd door nummer twee, een hard schot van denzelfden speler! Jan de Natris zorgt na een snelle ren voor ons derde doelpunt. Smit is intusschen tamelijk ernstig geblesseerd doch blijft op z'n post. Bravo Jan! Voor de pauze komt er geen verandering meer in den stand. Na de pauze zet Be-Quick er alles op om een of meer tegenpunten te maken. Haar achterhoede dringt te veel naar voren, van Dort glipt langs het lijntje, zet den bal naar binnen en de Natris geeft het leder met den binnenkant van z'11 schoen de goede richting (4 0). Zelfs de Groningsche toeschouwers zijn in extase over dit schitterende doelpunt. Ook Delsen raakt onklaar en passagiert de rest van den tijd op de rechtbuitenplaats Be Quick krijgt eenige goede kansen maar de finishing touch hebben de voorhoede spelers uit hun woor denboek geschrapt, zoodat Smit c.s. den toestand blijven beheerschen. Wij krijgen tot slot nog een heftige poging van Brokmann en zijn nevenmannen om den stand tot 5 - O op te voeren, maar Aukema redt schitterend. Als Mr. v. Bisselick het einde aankondigt, zijn wij er gemakkelijk in geslaagd onzen tweeden wedstrijd te winnen. Reeds om voor half zes was het gezelschap weer onderweg naar Mokum. Het middagmaal werd in den trein gebruikt, waarbij Haantje er natuurlijk in slaagde het gezelschap tót het station W.P. te vermaken. De terugreis leek zoodoende nog korter dan de heenreis! II. Maandag 21 April 1919 Ajax—Be Quick 3 2 De derde „schakel" in de Kampioensketen beloofde schitterend te worden. Be Quick uit met 4-0 geklopt. Dat zou een slachting geven in het Meersche abattoir!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2